ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/476/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:52
จ้างรื้อถอนสาย DROP WIRE พร้อมม้วนสายเก็บ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวจรูญศรี ถิมนาวัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/475/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:49
ซื้อ Mini SDP FTTX Aerminal for 1:8 Spliter     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส เจ พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/743       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุกรณ์ ONU ZXHN F612 OFTK จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/474/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:47
จ้างเหมาเดินสาย LAN ไปยังเครื่องอุปกรณ์ปลายทาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแชมป์คอมฯ & โมบาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (กบ.)/744       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:46
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างงานตรวจแก้เลขหมายเสีย Fttx และ ADSL โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.กระบี่เทคนิเชียน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/473/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:44
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางดาลัด ปิดตาระโพธิ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ค.0004/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:38
จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึม อาคา 3 ชั้นดาดฟ้า บมจ.ทีโอที แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/907       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:14
ซื้อ STATION WIRE CLIP 5 C จำนวน 500 กล่อง ๆละ 8.-บาท รวมเป็นเงิน 4,000.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/906       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:13
ซื้อ HOOK BOLT 1/2"X12" ราคา หน่วยละ 32 บาท,เป็นจำนวนเงิน 22,400.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/08/0009/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:11
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 3G/4G LTE VoIP Router (NR3661) จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/08/0008/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย Optic Dropwire Round Type 1F จำนวน 60,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0057/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:04
จ้างเหมาปรับปรุงและขยายโครงข่ายสื่อสัญญาณระดับ Backbone Network ปรับปรุงให้เป็นแบบ P+R     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/023       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:03
งานจัดซื้อพัสดุ/อุปกรณ์สำหรับงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วาย ทู เทเลคอม คอนสตรัคชั้่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./008/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:01
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเติมแก๊ส FM-200 ห้อง Server Room 2 อาคาร 20 ชั้น 2บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 150 lbs     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิลดิ้ง ออโต้เมทด์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/021       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 14:00
งานจัดซื้อพัสดุ/อุปกรณ์สำหรับงานสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเพื่อให้บริการลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีดับบลิวเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/033-2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 12:01
ซื้อ Uplink Card 10Gbx2 Port with SFP dusl core(for C300)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/032-2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 11:58
ซื้อ ONUF680 จำนวน 171 PC.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/652/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 11:55
จัดจ้างผูกผ้าขาว-เหลือง บริเวณหน้าโทรศัพท์จังหวัดพัทลุง และหน้าอาคารศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาพัทลุง จำนวน 2 จุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนิยม ชุมแคล้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นญบ./12       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 11:03
จ้างซ่อม ofc312F เส้นทางชุมสายบางนา - ชุมสายบางพลี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอนด์ดับบลิว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/2843/2       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:59
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU , ROUTER , ATA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก. และ บ.เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/2796/2       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:57
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา งานจัดซื้ออุปกรณ์ ONU , ROUTER , ATA     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก. และ บ.เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภปล./1086       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:56
จ้างโฆษณาถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.1/24/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:54
ซื้ออุปกรณ์ ONU HG8240H จำนวน 50 ST ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาสุขุมวิท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอดวานซ์ เบลล์จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พล.)/08007       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:38
ซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคม Outdoor OLT ณ ชุมสายสุรสีห์ลบภน.3.2(พล.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/078/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:28
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ป่าตึง ม.3 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/077/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:27
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/076/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:27
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ต.หนองหนาม อ.เมือง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/075       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:23
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/040/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:02
ซื้อ F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi 2Ant AC1200,TR069,OFTK ให้ ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 100 ชุด   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/039/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 10:00
ซื้อ F670L ONU,4GE,1FXS,WiFi 2Ant AC1200,TR069,OFTK ให้ ศูนย์ฯ ไชยา จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1310       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 09:55
จ้างจัดระเบียบและรื้อถอนสาย OFC TT&T พื้นที่ ชุมสายจันดี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ณ พรหมเพชร จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020