ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/926/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 13:43
งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง (TURNKEY) บริเวณ ซอยเสรีไทย 43 CAB#001 ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/793/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 12:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตรวจแก้หาเหตุเสียเคเบิล OFC 12F บริเวณ ODP#TOT ซอยนวลแก้ว ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/792/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 12:10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานย้ายแนวเคเบิล OFC 12F บริเวณหน้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถ.กำแพงเพชร2 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/790/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 12:09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตรวจแก้หาเหตุเสียเคเบิล OFC 12F จาก MSAN#006 ถึงตู้ ODP#002-1 ถ.สวรรคโลก ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/789/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 12:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตัดถ่ายย้ายเคเบิล OFC 24F จาก FDF RACK MSAN#076 เข้าตู้ OFCCC#079 PYT ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/788/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 12:06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตัดถ่ายย้ายเคเบิล OFC 24F จาก FDF RACK MSAN#079 เข้าตู้ OFCCC#079 PYT ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1022       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 11:22
ซื้อ HOOK BOLT 1/2"X12" ราคา หน่วยละ 32 บาท, HOOK BOLT 1/2"X8" ราคาหน่วยละ 28.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0111/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 11:18
จ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนานวัตกรรมระบบซอฟท์แวร์และแพลตฟอร์มไอโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/49/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 11:01
งานจัดซื้อน้ำกลั่นไว้ใช้งานในการเดิม Battery ของระบบชุมสายภายใน วบน.2.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก น้ำกลั่นบริสุทธิ์ หยดน้ำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พกก./041/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 10:11
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อยาเบาหวาน (glimepiride 4 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 250 กล่อง กล่องละ 120 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พกก./040/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 10:04
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อยาลดความดัน (amlodipine 5 mg + telmisartan 40 mg tablet, 1 tablet)จำนวน 600 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/145/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 10:04
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหางานจ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U โครงการ Replace SPC ในพื้นที่ บบน.2.2.1 จำนวน 400 พอร์ต โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม ซี ที เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พกก./039/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 10:02
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อยาลดความดัน (telmisartan 40 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 800 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./084/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:58
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้ส่วนงาน ลปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อนกัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/4-2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:54
จัดซื้อ ONU ZXHN F680 จำนวน 171 ตัว เป็นเงิน 497,678.40.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/136       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:15
ซื้อ ONU ZXHN-F612V-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 100 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/200       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน ตบบน.2.3.1(1)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/135       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:10
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1021       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:08
ซื้อ Armored Fttx 1F จำนวน 60,000 เมตร ๆ ละ 6.50. บาท รวมเงิน 390,000.-บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/134       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:02
ซื้อ OLT INDOOR ยี่ห้อ Fiber Home     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/133       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 08:57
ซื้อ OLT INDOOR รุ่น MA5800 ยี่ห้อ HUAWEI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/132       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 08:54
ซื้ออุปกรณ์เครื่องชุมสาย MDU Smart AX MA5612 2GE+6FE,16 PORT+CARD VOICE ยี่ห้อ Huawei     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1020       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 08:19
จ้างทำสติกเกอร์ TOT ขนาด 1 ตร.ม. จำนวน 10 แผ่น ใช้ติดอุปกรณ์ ONU ที่เป็นทรัพย์สิน ทีโอที ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก หนวดอาร์ตโฆษณา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/040-2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:47
ซื้อ OLT with Outdoor cabinet     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/032       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:39
งานจ้างเหมาขุดวางท่อร้อยสายโทรศัพท์ โครงการทางหลวงหมายเลข3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บิวส์คอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/54/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:14
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อ Fixed wireless Broadband จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/925/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:02
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ถนนรามคำแหง ซอย 42     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/924/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:01
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ม.สวัสดิการแลนด์ ถนนคู้คลองสิบ ซ.12     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/923/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:00
งานวางสาย OFC เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ หมู่บ้านนันทวัน วัชรพล ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน (c 6310041 0683)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คมกฤต ไลน์แอนด์ลิ้งค์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/922/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 15:59
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ RCU BGC#016,NGC#015 ถนนสุวินทวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/921/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 15:58
งานวางสาย และซ่อมแซม OFC(ค่าอุปกรณ์และค่าแรง) เพื่อให้บริการ FTTX บริเวณ ม.เสนาวิลล่า ถ.คู้บอน 27 แยก 10     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไนน์ เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   10  11  12  13  14 [15] 16  17  18  19 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020