ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/528/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:24
ซื้ออุปกรณ์ NVR แบบ 32 Channal     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1024       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:22
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 507 เมตร OFC-Distribuit ชส.บางปลาม้า-บ้านรอเจริญ ซอยข้างวัด C.62.UBI000146     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วรรธนะ 2020  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1023       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:19
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 1280 เมตร OFC-Distribuit ชส.ท่าเสด็จ-บ้านสนามคลี ม.5(ติดเขดตลิ่งชัน) C.62.UBI000154     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วรรธนะ 2020  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/527/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:17
ค่าเช่ารถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO SMARTCAB 2.5G 2WD     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญณรงค์ กมลธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/262/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:06
งานจ้างเหมาติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U จำนวน 70 พอร์ต ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ตบบน.2.3.1(5) ณ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 (เมืองทองธานี 3)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอทีบีไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/804       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:58
ค่าจอมอมิเตอร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/62/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:55
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสายและซ่อมบำรุงรักษาเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีซีเอส คอมมูนิเคชั่น จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/132/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:50
ประกาศผู้ชนะการจัดวื้อน้ำมันเชื้อเพลิงศูนย์ตอนนอก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.กนกนภาปิโตรเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:42
จัดซื้อ ONU ZXHN F612 จำนวน 320 ST. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:40
จัดซื้อ ONU F670L ยี่ห้อ ZTE จำนวน 150 St. เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:38
จัดซื้อ Wireless Router ยี่ห้อ TOTOLINK รุ่น A3002RU จำนวน 500 ST. เพื่อใช้รองรับการให้บริการลูกค้า FTTx ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:37
จัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก จำนวน 6 รายการ สำหรับงานปรับปรุง บำรุงรักษาประจำวันกองงานตรวจแก้ ติดตั้งเร่งด่วน โครงข่าย FTTx ในพื้นที่ให้บริการจังหวัดเชียงใหม่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษํท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/526/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:32
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิล OFC 12 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วน ธนันพัชญ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/525/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:31
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 6 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วน ธนันพัชญ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/095/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:28
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC บ้านวังไฮ ม.7 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:27
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้าบริเวณ อาคาร ไทยสมุทร ถนนสุรวงศ์ ชส.สุรวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:26
งานปรับปรุง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริษัท สยามร่วมมิตร ชั้น 1 ถนนประมวญ ชส.สุรวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:26
งานปรับปรุง OFC Loop TNT 565K 48F ถนนพระราม 3 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:24
งานปรับปรุง OFC Loop TNT 216F Loop 1 ถนนพระราม 3 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:23
งานปรับปรุง OFC ตู้ OFCCC#012 / ODP#021 SRR ซอยเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ถนนกรุงเกษม ชส.สำราญราษฏร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:22
งานปรับปรุง OFC ตู้ MSAN CAB#036 / SDP#003 TNT ถนนพระราม 3 ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:22
งานติดตั้ง OFC เพื่อรองรับ REPLACE RCU TOT/TA 04 TMM ถนนนางลิ้นจี่ ชส.ทุ่งมหาเมฆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:21
งานติดตั้งเคเบิล OFC ตู้ OFCCC#002 TMM ซอยจันทน์ 2 ถนนจันทน์ ชส.ทุ่งมหาเมฆ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:20
งานติดตั้งเคเบิล OFC ตู้ OFCCC#025 TNT ถนนเจริญราษฎร์ ชส.ถนนตก     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:19
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้าบริเวณ อาคาร TRR TOWER ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:18
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้า บริษัท หลักทรัพย์ เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 12 อาคาร เศรษฐีวรรณ ถนนปั้น ชส.สุรวงศ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:17
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้าบริเวณ อาคาร RN TOWER ถนนพระราม 3 ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 14:03
งานติดตั้ง OFC เพื่อให้บริการลูกค้าบริเวณ อาคาร SV CITY TOWER ถนนพระราม 3 ชส.สาธุประดิษฐ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.ซีสเท็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/929/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 13:47
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 CAB#007 ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/928/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 13:46
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ซอยนักกีฬาแหลมทอง 5 CAB#007 ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/927/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 13:44
งาน (TURNKEY) งานซ่อมแซมเคเบิลทองแดง บริเวณ ซอยลาดพร้าว 144 CAB#007 ชส.คลองจั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   9  10  11  12  13 [14] 15  16  17  18 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020