ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1045       ลงประกาศ 12 ก.ย.2563 08:36
ซื้ออุปกรณ์คีมเข้าหัวสาย LAN และอุปกรณ์ทดสอบสัญญาณ LAN ใช้งานตรวจแก้ลูกค้าในพื้นที่ของศูนย์วิศวกรรมบริการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1042       ลงประกาศ 12 ก.ย.2563 08:30
จ้างค่าแรงปรับปรุงสาย GUY เสาอากาศ Wi Net วัดสามัคคีธรรม, โรงเรียนวัดหนองหลุม, เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพ เพชรน้อย นิว 2005 เทาว์เวอร์ ราดิโอ เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1041       ลงประกาศ 12 ก.ย.2563 08:18
ซื้อ Mikrotik Base Box 5 ใช้กับงาน ฺBase Wi Net ที่โดนฟ้าผ่า Base นางบวช, วัดดารา, หนองโพธิ์, ห้วยเจริญ และวังหว้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1040/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:09
จ้างตรวจแก้ wi net เดือน ก.ย.2563 สุพรรณ/สองพี่น้อง/อู่ทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก วารินทร์แอร์ (นายอำนาจ ช่อพยาอม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1039       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:08
จ้างตรวจแก้ wi net เดือน ก.ย.63 เดิมบางฯ/ TOT shop สุพรรณ     ผู้ได้รับการคัดเลือก กวิสรา เน็ตเวิร์ค (นายนนทวัช ดัษทับ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1038/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:08
จ้างตรวจแก้ wi net เดือน ก.ย.63 ดอนเจดีย์ / ด่านช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม (นายมาโนช วีระภากร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1037/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:07
จ้างติดตั้ง wi net เดือน ก.ย.63 สุพรรณบุรี/สองพี่น้อง/อู่ทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวารินทร์ แอร์ (นายอำนาจ ช่อพยอม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1036/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:06
จ้างติดตั้ง wi net เดือน ก.ย.63 เดิมบางฯ/ TOT Hhop สุพรรณ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกวิสรา เน็ตเวิร์ค (นายนนทวัช ดิษทับ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/1035/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 17:05
จ้างติดตั้ง wi net เดือน ก.ย.63 ดอนเจดีย/ด่านช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน มาโนช เทเลคอม(นายมาโนช วีระติภากร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (ตร.)/24/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:45
จ้างเหมาติดตั้ง,ตัดถ่าย,ย้าย,ปรับปรุงFTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพิบูลย์ ประมาณพล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.2.2 (บก.)/913       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:12
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาสร้างขยายข่ายสาย ODN ปี 2563 จำนวน 4 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีสามเท่า  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0112/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:03
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ FTTX จำนวน 6 ชุมสาย เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า พื้นที่ บน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1034       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:01
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนกันยายน 2563 ศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1033       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:00
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน กันยายน 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1032       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 16:00
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1031       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:59
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าดอนเจดีย์ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 50 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.1/       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:56
งานเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1030       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:41
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก SDP จำนวน 26 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1029       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:40
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก SDP จำนวน 24 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/533/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:40
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานศูนย์การกำลัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บสก./011/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:39
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม สีขาว 24 นิ้ว X 35 นิ้ว จำนวน 350 รีม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ง่วนเอี้ยวฮวดเปเปอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/532/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:38
ซิ้อ Switch SFP 8 Port + ETH     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดป เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1028       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:36
จ้างรื้อถอนทองแดง TOT เส้นทาง RT ดอนสำโรง ต.หนองหญ้าไซ ระยะ 1900 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย ศรีสุข  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/531/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:35
จ้างเหมาเดินสาย LAN ไปยังเครื่องอุปกรณ์ปลายทาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแชมป์คอมฯ & โมบาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/530/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:33
จ้างเหมารื้อถอน Base Winet ดงจิก     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/211       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:30
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดจ้างล้างรถยนต์ประจำส่วนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน KS.Carcare  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/529/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:29
ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานซ่อม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1027       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:29
จ้างรื้อถอนทองแดง TOT เส้นทาง RT หนองโพธิ์ (วัดลำพันบอง) ระยะ 2650 เมตร,DW.237 Kg.     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย ศรีสุข  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1026       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:27
จ้างรื้อถอนทองแดง TOT เส้นทาง RT หนองโพธิ์ หมู่ 12 ต.หนองโพธิ์ ระยะ 3100 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมชาย ศรีสุข  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ออภก.3/206       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:27
ประกาศผลผุ้ชนะงานจัดซื้อกระถางและต้นไทรใบสักเทียม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน) สาขาชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-1025       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:24
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 2290 เมตร OFC-Distribuit ชส.บางปลาม้า-บ้านทองขาหย่าง ม.4 C.63.UBI000109     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วรรธนะ 2020  
รายละเอียด     
หน้าที่   8  9  10  11  12 [13] 14  15  16  17 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020