ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/659 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:54
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-15 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จุไร โฮมกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/658 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:53
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/657 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:51
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เต๋าเซอร์วิสโอเอ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/656 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:50
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนาวุฒิ ออพติคอล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0027/2562       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:49
งานจ้างทำทองคำที่ระลึกรูปโลโก้องค์การโทรศัพท์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปี และ 36 ปี พร้อมกล่องบรรจุ (กำมะหยี่) ประจำปี 2563 จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/655 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:48
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ห้วยราช ไฟเบอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/654 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:46
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เคแอนดืพี ไฟเบอร์เซอวิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/653 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:43
ซื้อ S.M.OPT.FIBER CABLE 48 F ( ADSS ODS8.5 MM )     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สาย ไฟเบอร์ อ๊อฟติคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/652 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:41
ซื้อ SDP FTTx (A) IN-LINE WITH SPLITTER 1:8     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/651 ลว.23 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:40
ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F670L OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/003/ม.ค.63       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:39
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 33AH จำนวน 36 ลูก ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ สำหรับ UPS ที่ชส.Soft Switch (พระโขนง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/650 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:37
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาแบบไร้สาย, POE     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/649 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:34
จ้างทำสติีกเกอร์ ติดเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านอิมเมจมีเดีย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/648 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:34
ซื้อบันไดไม้ไผ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายแจ่ม พิมานรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/647 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:31
จ้างซ่อมอุปกรณ์ UPS และ อุปกรณ์จ่ายไฟ Rectifier     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอเอ็นที อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/646 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:30
ซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXA10 C320 (16 PONS)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/645 ลว.20 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:27
ซื้อ MXK-UPLINK-2X10G-8X1GE-CLK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/24/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:17
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.2.3.1 จำนวน 19,004 เลขหมาย ระยะเวลาการจ้าง 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เอ.วี.เทเลคอม แอนด์คอนสตรัคชั่น (1993) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/644 ลว.19 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:15
ซื้อ ATA ยี่ห้อ Dinstar รุ่น DA G1000-8S     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/643 ลว.19 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:12
ซื้อ FTTx Aerial Access Terminal     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/642 ลว.19 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:11
ซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXA10 C320 (16 PONS)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/641 ลว.18 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:10
ซื้อบันไดไม้ไผ่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายแจ่ม พิมานรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/640 ลว.18 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:08
ซื้อ NODE FTTx ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXA10 C320 (16 PONS)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/639 ลว.17 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:07
ซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น ZXHN F670L OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/638 ลว.17 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:05
ซื้ออุปกรณ์ Router Board     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอ ที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/637 ลว.17 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:04
จ้างตัดหญ้าบริเวณชุมสายบุรีรัมย์     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายชื่น สวัสดิ์พูน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/636 ลว.17 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:02
ซื้อม้าโขดหินทำจากวัสดุเรซิ่น ขนาดความสูง 10 นิ้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านบิ๊กบอล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/635 ลว.16 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:00
จ้างเหมาตัดหญ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสิน ทรงประโคน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/634 ลว.16 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 14:59
ซื้อ คอนโทรนรูม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกิม อิเลคทริค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/633 ลว.11 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 14:57
จ้างทำสติ๊กเกอร์ ติดอุปกรณ์เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านซัคซีค บี ดีไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (ภก.)/ต.002/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 14:57
ซื้อ DROP WIRE OFC 1 F ROUND TYPE (ARMOURED) จำนวน 5,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019