ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.1/45/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:58
งานจัดซื้อ Battery สำหรับใช้งานตู้ MSAN หลวงแพ่ง2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วจท./1232 ลว.6สค.2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:35
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมชุมสายโทรศัพท์สุขุมวิท ถ.สุขุมวิท29 กทม. และงานรื้อถอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.ยู.วัน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-884       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:32
ซ่อมซื้อ Battery เครื่อง OTDR FXFO AXS-110 จำนวน 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.Digital Instrument CO.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (สก.)/011/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:22
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้างจัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F670L จำนวน 180 SET เพื่อรองรับการให้บริการติดตั้ง FTTx ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/59/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:15
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU F680 จำนวน 100 ตัว ให้ศูนย์บริการลูกค้าปทุมธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/666/63       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:54
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ ชุมสายวังจันทร์ C62YBF000250   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-883       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:50
ซื้อเทปพันสายจำนวน 100 ม้วน ใช้งานพันสายเคเบิลติดสัญญลักษณ์สายสื่อสาร ทีโอที     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-882       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:48
ซื้อสายแลนและหัวต่อแลนใช้งานติดตั้ง-ซ่อมบำรุง Base Wi-Net และอุปกรณ์ปลายทาง CPE บ้านลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อินเตอร์ ซิสเต็ม เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-881       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:46
ซื้ออุปกรณ์ MDU F822 เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย PSTN เข้าระบบ IP Phone ลูกค้าบริษัทไทยประกันสาขาเดิมบางนางบวช, บริษัทเชฟโรเล็ต, บริษัทมิตซูบิชิสุพรรณบุรี และบริษัทสินมั่นคงประกันภัย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-880       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:46
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสองพี่น้อง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 100 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-879       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:45
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 10 เลขหมาย ศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประภาส สามารถรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-878       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:43
จ้างเหมาติดตั้งแขวนสาย FTTx (ไม่รวม Fuse) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 เลขหมาย ศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสมโภชน์ ชูศรีจันทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-877       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:42
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าด่านช้าง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 80 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายประภาส สามารถรัมย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-876       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:41
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้าอู่ทอง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 20 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-875       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:41
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าอู่ทอง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 60 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-874       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:40
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าเดิมบางนางบวช ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/172       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ของส่วนงาน ตบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เวิลด์เปเปอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/58/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:31
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU F670L จำนวน 240 ให้ศูนย์บริการลูกค้าบางพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/171       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ สก. ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านบวรธงชาติ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/170       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสปริงเคิลขนาด 18.9 ลิตร ของส่วนงาน บบน.2.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม.วอเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/119       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:22
ซื้อ OLT INDOOR รุ่น MA5800 ยี่ห้อ HUAWEI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (รอ.)/112/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:21
ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F-670L     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/118       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:15
จ้างรือถอนสายเคเบิลพร้อม Drop Wire เส้นทาง ชส.เขตอุตสาหกรรมฯ TOT CAB002 ,TT&T CAB 001,002ที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากได้ตัดถ่ายเปลียนสื่อสัญญาณเรียบร้อยแล้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โลหะไทยโคราช วิศวกรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/117       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:11
ซื้อ FTTx AERIAL ACCESS TERMINAL จำนวน 150 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/264       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 09:08
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับจัดทำแผ่นติดตั้งอุปกรณ์ ONU, Router, ปลั๊กไฟ เพื่อให้อยู่ในชุดเดียวกัน จำนวน 4 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ยะลานำรุ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.1.3/22       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 07:26
งานซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น AN5506-02B, Fiber home จำนวน 100 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8612       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 17:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมา ตัดหญ้าชุมสายแม่ยางตาลของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายฐากูร สุวิทชาญวรกุล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8611       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 17:06
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตัดหญ้าชุมสาย TT&T ห้วยมา ในส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายฐากูร สุวิทชาญวรกุล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/8610       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 17:05
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตัดหญ้าชุมสาย TT&Tหนองม่วงไข่ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิศวัตร วงศ์พญา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/234/63       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 17:05
ซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อใช้สำหรับซ่อมปรับปรุงไม้เสาธงที่ชำรุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิงงาแมกซ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/869       ลงประกาศ 6 ส.ค.2563 17:04
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตัดหญ้าชุมสายหนองม่วงไข่ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายวิศวัตร วงศ์พญา  
รายละเอียด     
หน้าที่   6  7  8  9  10 [11] 12  13  14  15 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020