ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.3/142       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 17:07
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.- บาท ประจำไตรมาส 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/470/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 17:00
จ้างเหมาเดินสาย LAN ไปยังเครื่องอุปกรณ์ปลายทาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแชมป์คอมฯ & โมบาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/469/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:57
ซื้อแบตเตอร์ รุ่น CP 12120 ขนาด 12 V     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามแบตอิเลคทรอนิคส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/468/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:53
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายกรชวัล รัตนไชยแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/467/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:52
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเสรี ทองหลาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/466/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:50
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางสาวประภา ศรีเกตุ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/465/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:49
ติดตั้งสาย Dropwire Optic 1 core ( FTTX )     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายมานิตย์ มามีไชย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/464/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:42
ค่าเช่ารถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO SMARTCAB 2.5G 2WD     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญณรงค์ กมลธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สข.)/       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 16:21
ประกาศผลผู้จัดหาผู้ชนะการจัดหางานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ถ่านไฟฉาย ถ่านอัลคาไลน์และสเตคลีน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สยามนครินทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/144/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:44
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN200310 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/143/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:43
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN200300 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ทนฐ./4/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อต้นแบบสาย OFC Round Type 1F แบบไม่มีโครงสร้างโลหะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก FOCOM Fiber Optic Communication Co.,Ltd.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/142/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:43
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/141/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:42
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/140/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:41
งานจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone IP550 LTE ยี่ห้อ Telpo ศูนย์บริการลูกค้าสาขาแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/139/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:41
งานจัดซื้อกล้อง IP-Camera imou ยี่ห้อ DAHUA รุ่น A22EP-imou พร้อม Micro SD Card 16GB ศูนย์บริการลูกค้าแม่ฮ่องสอน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มนาว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/138/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:40
งานจัดซื้อกล้อง IP-Camera imou ยี่ห้อ DAHUA รุ่น A22EP-imou พร้อม Micro SD Card 16GB ศูนย์บริการลูกค้าแม่สะเรียง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มนาว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/885       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:28
ซื้อ DROP WIRE CLAMP จำนวน 10000 อันๆละ 3.20 บาท รวมเ่งิน 32,000.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.พี แอนด์ เอ็น เทเลคอมอีควิปเม้นท์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นญบ./11       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 15:20
้จ้างปรับปรุงย้ายแนว OFC216F/TA เส้นทางชุมสายทุ่งสองห้อง - ชุมสายพหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/63/08/002       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 14:33
ซื้อโทรศัพท์รุ่น IP400 จำนวน 200 Set @ 1,800.- เพื่อใช้งานกับสื่อ TOT Mobileโดยตัดถ่ายเลขหมายใ้ห้กับลูกค้าเพื่อลดภาระค่าพาดสาย ค่าละเมิดกับการไฟฟ้าสนองนโยบายยกเลิกทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (สต.)/64       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 14:15
ค่าอุปกรณ์Machine bolt จำนวน 500 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น.พี.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/756 ลว. 7 ส.ค.63       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:59
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มังกรเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.1/755 ลว. 7 ส.ค.63       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:57
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้สำหรับงานบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (อต.)/39       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:40
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ Access switch รุ่น SAR920 ยี่ห้อ CISCO     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/871       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:22
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างช่วยงานช่างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/55/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:22
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานสร้างข่ายสาย เข้าใบสั่งงานและงานซ่อมบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงแขวนอากาศ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/54/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 13:20
จัดซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานติดตั้งFTTx เพื่อรองรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.3.3/141       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 12:14
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา O.63.10182.0199     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท กรกานต์ ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (อต.)/38       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 11:50
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ SFP Up Link interface 10G ZR 80 KM     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (อต.)/37       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 11:48
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN F612 จำนวน 200 Set     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (อต.)/36       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 11:46
ประกาศผู้ชนะการจัดหา ซื้ออุปกรณ์ Router Wireless AC1200 A3002RU-V2 จำนวน 200 SET     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์อินเทลลิเจนท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020