ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/11       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำอาคารชุมสายโทรศัพท์ ของส่วนงาน วบน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์เคหะภัณฑ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/10       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 13:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมหลังคาและทาสีฝ้าภายใน ของส่วนงาน บบน.2.3.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ แอนด์ บี ลิเบอร์ตี้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/4       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 11:50
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น GPO-5400S จำนวน 100 PC จำนวนเงิน 155,150.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/002       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 11:19
ซื้อ ZCXN System Control and Switch Card จำนวน 12 PC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น จำกัด วงเงิน 449,400.-  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/34       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:47
ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมานิติบุคคลดำเนินการสร้างโครงข่ายเพื่ิอให้บริการอินเตอร์เน็ต เส้นทาง นาโต๊ะหมิง-บ้านไม้ฝาด ชุมสายนาโต๊ะหมิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปุญญพัฒน์ คอนสตรัคชั่นจำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-064       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:35
ซื้ออุปกรณ์ตอนนอก SDP จำนวน 30 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี อินเตอร์เทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-063       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:34
ซื้อสาย OFC 24F (ARSS) จำนวน 8,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไฟเปอร์ ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/004.63       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:33
งานเช่าพื้นที่วางอุปกรณ์OFCCC โครงการหมู่บ้าน บุราสิริ สนามบินน้ำ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บุราสิริ สนามบินน้ำ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/001       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:22
จ้างเดินสาย Optic Drop Wire 1 F และสายภายในอาคาร งานบริการติดตั้งอินเทอร์เน็ต FTTX ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุรซี อิเลคทริค เอ็นจีเนียรุ่ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/จ.0005/2562       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 09:04
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานใน ภน.3 ,ที่ทำการ ภน.3.1 จำนวน 10 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ยล.)/388       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 08:49
ซื้อแก้วใน พร้อมพิมพ์สกรีน(สัญลักษณ์ ทีโอที) 1 สี 1 ด้าน จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ศรีอุดม อิมเมจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/005/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 08:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย Optc Drop Wire Round Type 1F(กันกระรอก)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/004/2563       ลงประกาศ 20 ม.ค.2563 08:31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย OFC/SM/DW-R/FRPE 1F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/003/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 17:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสาย OFC ARSS 24F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-062       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 17:02
ซื้อเข็มขัดนิรภัย STRAP (ไนล่อน) จำนวน 8 เส้น สำหรับกองงานศูนย์บริการลูกค้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โรมีเทล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/002/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 17:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ สาย OFC ARSS 12F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ควอลิตี้ อินเตอร์แอ๊คทีฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/107       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ONU F670     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/109       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ONU F612     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/111       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ ONU F670     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้า คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/113       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/115       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/117       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Wireless Router Archer C5     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/668 ลว.27 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:10
จ้างเหมารื้อสายเคเบิลทองแดง TT&T     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนไกร ออพติก ไฟเบอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/667 ลว.26 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:09
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เพชรทองแสง  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/666 ลว.26 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:07
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ทำดี 99 เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/665 ลว.26 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:06
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกินเวลาพนักงาน Outsource ระหว่างวันที่ 1-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์ สซิ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/664 ลว.26 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:03
จ้างเหมาติดตั้ง เดินสาย OFC 1 F พร้อมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-31 มค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.จุไร โฮมกรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/663 ลว.25 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:01
จ้างเหมาแขวนสาย OFC 24 F     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนาวุฒิ ออพติคอล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/662 ลว.25 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 16:00
จ้างเหมาปรับปรุงจุดติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเน้ตประประชารัฐ     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เคแอนดืพี ไฟเบอร์เซอวิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/661 ลว.25 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:57
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA และ Switch Gigabit L2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.2 (บร.)/660 ลว.24 ธค.62       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 15:56
ซื้ออุปกรณ์ ความปลอดภัยในการทำงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.โกลเด้น-โปร เซฟตี้ชูส์  
รายละเอียด     
หน้าที่   5  6  7  8  9 [10] 11  12  13  14 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019