ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.115/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:43
ซื้ออุปกรณ์ติดตั้ง/ตรวจแก้ FTTx สำหรับให้บริการลูกค้าในพื้นที่ บบน.3.3.1 อุปกรณ์ GPON ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F670 จำนวน 120 Set, F670L จำนวน 30 set /ปบบน.3.3.1/470พื้นที่ ตบบน.3.3.1(1)/102,103, ตบบน.3.3.1(2)/72, ตบบน.3.3.1(4)/229     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.114/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:39
ซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้สำหรับงาน ติดตั้งตรวจแก้เลขหมาย / Fixed Line ADSL, FTTx และวงจรเช่า เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่ ของส่วนงาน บบน.3.3.1 / ปบบน.3.3.1/470ตบบน.3.3.1(1)/100, ตบบน.3.3.1(2)/071     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ป.0003/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:18
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัดภน.3.1 จำนวน 50 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี อินเตอร์การ์ด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ป.0001/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 18:15
งานจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารและพื้นที่โดยรอบที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3 ,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 62 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณาเซอร์วิส 2559  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (รบ.)/1332/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:26
ซื้อ IP PHONE IP-400 =194pc     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตราคอมมิวนิเคชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1410       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:12
ซื้ออุปกรณ์ RJ45 PLUG CAT5e, CAT6 และ PLUG Boot สำหรับรองรับลูกค้าในนาม อบต.หนองหญ้าไซ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1409       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:10
จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นท์ CanonMP287 ใช้งานในศูนย์ ขบภก.1.1(สพ.) เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านคอมพิวเตอร์เวสเทิร์น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1408       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:09
ซื้ออุปกรณ์ Wireless AC1200 Dual Band Gigabit Router "DIR1251" จำนวน 200 st. รองรับลูกค้าที่ใช้บริการ TOT FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/989/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:09
งานซื้อพัสดุงานบำรุงรักษาข่ายสาย OFC พื้นที่จังหวัดลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจ.เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1407       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:09
จัดทำสติ๊กเกอร์ทรัพย์สิน ทีโอที ขนาด 11x2.2 cm. จำนวน 1,000 ชิ้น ใช้ติดอุปกรณ์ ONU FTTx ที่เป็นทรัพย์สิน ทีโอที จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี ไอเดีย ไซน์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-1406       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 17:08
ซื้อชุดเครื่องแบบความปลอดภัยพนักงาน ทีโอที ประจำปี 2562 จำนวน 34 คน 68 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก วี.อาร์.มาเก็ตติ้ง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ฉ.0034/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:53
งานซื้อ ONU ยี่ห้อ ZTE จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/219       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:30
ซื้อ SDP เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์(สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0148/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:30
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินพร้อมบ่อพัก พร้อมงานปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนน ช่วงเส้นทางชัดซอยพหลโยธิน 2- พหลโยธิน 8 ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณพัฒนากิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/218       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:28
จ้างงานสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx และตัดถ่าย ADSL บ.ตลาดแค ถ.มิตรภาพ ด้านขวามือ โดยใช้ NODE FTTx พิมาย ตามงบภารกิจ NBN ไตรมาส 3-4 ปี 2561     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สวัสดิ์ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พภก.2/1641       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:20
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN บริเวณถนนเจิมปัญญา-ถนนรัษฎา ชุมสายตรัง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0145/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:13
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสาย พร้อมยกคอบ่อพักสายย่อย (PB#) ภายในบริเวณเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี แอนด์ เอ็น เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/3170080693       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์ Wireless For FTTx ศููนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์อินเทลลิเจ้น เทคโนโลยี จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/241       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:00
จัดจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้า จำนวน 3 คน คุณวุฒิ ปวส. ค่าจ้าง/คน 13,610 บาท ระยะเวลา 10 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปบบน.2.3.1/491/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:55
จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงเคเบิลปลายทาง (ทองแดง) บริเวณชุมชนมีสุข ซอย แจ้งวัฒนะ 10 ตู้ผ่าน CAB#070 ชุมสาย แจ้งวัฒนะ พื้นที่ ตบบน.2.3.1(2) (เคเบิล TOT)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุ่นใจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/537       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:48
ติดตั้ง FTTX วันที่ 16-31 ธค 62 ของศูนย์บางมูลนาก     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/536       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:47
ค่าติดตั้ง FTTX วันที่ 16 -31 ธันวาคม 62     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/535       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:47
จ้างติดตั้ง FTTX ADSL รอบวันที่ 16-31 ธันวาคม 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ชูชาติเทเลเโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/30-620       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:41
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 9 งาน จำนวนเงิน 86,173.35 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.3.2/29-616       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:39
จัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลปลายทาง จำนวน 8 งาน จำนวนเงิน 90,679.53 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ไทย แมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ค.0025/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:32
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานพัฒนาระบบงาน TOT Intranet จำนวน 3 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 717/ป.0006/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 15:12
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน.3.2 จำนวน 34 คน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/534       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:53
จ้างเหมาขยายโครงข่ายODN บ้านบึงบัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศรีนักฆ้อง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/533       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:52
จ้างเหมารื้อเก็บสายเคเบิ้ลTT$Tพื้นที่พิจิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ศรีนักฆ้อง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/532       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:50
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ลิ้มตังคุง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/531       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:50
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ลิ้มตังคุง  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019