ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/12/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวนว 11 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/11/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างประเภทอื่นที่ไม่ใช่ช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกที่ 1 จำนวนว 21 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/10/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกที่ 2 จำนวนว 26 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/9/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้าฯ สาขาสันกำแพง จำนวนว 6 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/002       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:03
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ICT SOLUTION ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/005/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:51
ซื้อ TP-Link EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band ให้ศูนย์ฯ พุนพิน จำนวน 100 ชุด , บ้านนาสาร 100 ชุด , ไชยา 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/004/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:50
ซื้อ TP-Link EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band ให้ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 ชุด , เวียงสระ จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/003/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:48
ซื้อ AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router.(A3002RU-V2) ให้ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 108 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:47
ซื้อ F612 GPON OUN CPE , 2GE , 1FXS ให้ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี 150 ชุด , เวียงสระ จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบน.3.2/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:46
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงประจำส่วนงาน ขบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:45
ซื้อ F612 GPON OUN CPE , 2GE , 1FXS ให้ศูนย์ฯ พุนพิน จำนวน 100 ชุด ,บ้านนาสาร จำนวน 100 ชุด , ไชยา 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jan02       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:38
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อมแซม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0092/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 15:25
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ CERAGON จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซิส เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0049/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 15:06
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์ชุมสาย จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ.เอ็น.เอส เจเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีน่าเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./005/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์จำนวน 10 รายการ ของส่วนนโยบายและแผนงานงบประมาณ (ผกง.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/398       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ปีงบประมาณ 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/17/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:39
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK 200 ST. เป็นเงิน 402320 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ฺB02/ฉ.0165/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:12
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายฯ และบ่อพัก โครงการระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง เส้นทาง ถ.วิทยุ ตั้งแต่แยก ถ.พระราม 4 – แยกสารสิน และแยกสารสิน ถ.เพลินจิต ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า สุพรรณ แอนด์ เฟอร์รีเทค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.427/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:01
งานจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่ งานบริการทำความสะอาด จำนวน 2 คน ระยะเวลา 2 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ขอนแก่นซิเคียว ริตี้ การ์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.426/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:00
งานจ้างเหมานิติบุคคลทำหน้าที่ ดูแลสถานีโทรคมนาคม 4 คน ระยะเวลา 2 เดือน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ขอนแก่นซิเคียว ริตี้ การ์ด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.425/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:59
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเชียงคานพูนกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.424/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:59
จัดซื้อต้นไม้สำหรับประดับตกแต่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกิตติพัฒน์ พันธุ์ไม้  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.423/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:58
งานจัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ปราณีนิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.422/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:57
งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ใจสดชื่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.421/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:56
จัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.420/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:56
จัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.414/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:55
จัดซื้อน้ำดื่ม     ผู้ได้รับการคัดเลือก โรงงานไข่มุกน้ำแข็งหลอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.413/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:54
งานจ้างเหมาตัดกางเกงเครื่องแบบพนักงาน Front Office     ผู้ได้รับการคัดเลือก น.ส.เนตรดาว เคนแก้ว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.411/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:53
งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชุมสายและทางขึ้นสถานีโทรคมนาคม     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนิกร อุดม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.410/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:52
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ ที่ชุมสายด่านซ้าย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านนาหลักแอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (ลย.)/ส.409/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 12:51
งานจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019