ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/045/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุ พัสดุงานช่าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลเคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-918       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:03
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-917       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:03
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 80 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เอ เจ สุพรรณ ซัพพลาย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-916       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:02
จ้างเหมาติดตั้งเลขหมาย IP Phone เดือนสิงหาคม 2563 ศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เดอะอาย อินเตอร์เนชั่นแนล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/029/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:01
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttx จำนวน 135 เครื่อง ในงานพาณิชย์ ศูนย์สัตหีบ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-915       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:01
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน สิงหาคม 2563 จำนวน 120 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน เดอะอาย อินเตอร์เนชั่นแนล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/028/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:00
ซื้อ ONU F680W เพื่อใช้ในงานบริการ Fttxจำนวน 100 เครื่อง ในงานพาณิชย์ ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/147/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 17:00
งานจัดซื้อ ONU รุ่น F612 : GPON ONU CPE , 2GE 1 FXS เลขที่ใบเสนอราคา TOTMSN200320 ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-914       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:59
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx ของศูนย์บริการลูกค้าสุพรรณบุรี ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี เดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 30 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิธร 2528  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/146/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:59
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/913/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:53
ค่าจ้างติดตั้ง WI NET เดือน สิงหาคม 2563 เดิมบางฯ/ทีโอที SHoP     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านกวิสรา เน็ตเวิร์ค (นายนนทวัช ดิษทับ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/912/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:52
ค่าจ้างติดตั้ง WI NET เดือน สิงหาคม 2563 ดอนเจดีย์ /ด่านช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน มาโนช เทเลคอม(นายมาโนช วีระติภากร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/027/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:52
ซื้อ IP400 3G/4G จำนวน 100 ศูนย์พัทยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/911/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:51
ค่าจ้างติดตั้ง WI NET เดือน สิงหาคม 2563 (สพ.,สง.,อง.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านวารินทร์ แอร์ (นายอำนาจ ช่อพยอม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/910/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:51
ค่าจ้างตรวจแก้ WI NET เดือน ส.ค.63 (สุพรรณ/สองพี่น้อง/อู่ทอง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก วารินทร์แอร์ (นายอำนาจ ช่อพยาอม)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/909/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:50
ค่าจ้างตรวจแก้ WI NET เดือน ส.ค.63 (ดอนเจดีย์/ด่านช้าง)     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม (นายมาโนช วีระภากร)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/908/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:48
จ้างตรวจแก้ wi net เดือน สิงหาคม 2563 ( ดม/ทท)     ผู้ได้รับการคัดเลือก กวิสรา เน็ตเวิร์ค (นายนนทวัช ดัษทับ)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/079/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:45
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)หส/335       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:19
จ้างติดตั้ง FTTx. พื้นที่ อ.หลังสวน, อ.พะโต๊ะ, อ.ละแม จ.ชุมพร ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.จี. ไฟเบอร์ ดีไซน์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)ชพ/454       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:18
จ้างตรวจแก้ Fixed Line, IP PHONE, FTTx., ADSL, DSL-VPN พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอฟ. เน็ตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)ชพ/455       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:16
จ้างตรวจแก้ Fixed Line, IP PHONE, FTTx., ADSL, DSL-VPN พื้นที่ อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.ซี. ไฟเบอร์ ออพติค อินเทอร์เน็ต  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภก.2.2 (ชพ.)สว./3170088859       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:13
จ้างตรวจแก้ Fixed Line, IP PHONE, FTTx., ADSL, DSL-VPN พื้นที่ ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสวี ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวีเคเบิล  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.084/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 16:11
จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1 - 31 กค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แพลตตินั่ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบน.1.2/13/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:48
เช่าพื้นที่ติดตั้ง Fiber Optic ของบริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด ในอาคาร CW Tower ให้กับบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ฉบ.)/27/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:34
จัดซื้อ OLT OUTDOOR ZTE รุ่น ZXA10-C320 จำนวน 1 ชุด พร้อม CARD G-PON รุ่น GTBO จำนวน 1 CARD     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้าคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.083/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:33
จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1 - 31 กค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เบสท์โปรดักส์ เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0121/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:27
ซื้ออุปกรณ์ OLT/CARD GPON ยี่ห้อ HUAWEI งานตัดถ่ายเลขหมายเพื่อ Replace ชุมสาย SPC พื้นที่ บน.2.3     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบน.1.2/12/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:18
งานค่าธรรมเนียมติดตั้ง Fiber Optic บริษัท อมาเดอุส เอเชีย จำกัด ในอาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ เพื่อบริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.082/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:17
จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1 - 31 กค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอทีบีไทย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/จ.081/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:16
จ้างเหมาติดตั้งบริการ FTTx ให้กับลูกค้าพื้นที่ บบน.3.3.1 ตั้งแต่ 1 - 31 กค.63     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทยแฟตบอย กรุ้ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.080/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 15:12
ซื้อหลอดไฟ LED เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอต่อสถานที่ทำงานและการปฏิบัติงาน ปบบน.3.3.1/227     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020