ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/140/63       ลงประกาศ 3 มิ.ย.2563 09:44
จัดซื้อสีสเปรย์บอสนี่     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สยามโกลอลเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/139/63       ลงประกาศ 3 มิ.ย.2563 09:42
ค่าจ้างตัดหญ้า ชุมสายเชียงพิณ     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายนิรุตติ์ บูรณะกร  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/138/63       ลงประกาศ 3 มิ.ย.2563 09:38
จัดซื้อ อุปกรณ์ทำสวน สำหรับบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณ บภน.2.2(อด.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/137/63       ลงประกาศ 3 มิ.ย.2563 09:34
จัดซื้อธงชาติ และธงราชินี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.วิทยาภัณฑ์ ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/136/63       ลงประกาศ 3 มิ.ย.2563 09:33
งานจัดทำตรายาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ช.บล๊อกตรายาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนซ./ชท.0003/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 18:54
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานระบบบริการลูกค้า จำนวน 330 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/024/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 18:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZTE รุ่น F680     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/023/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 18:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท GPON ONU 4 Port     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/335/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:39
ซื้อ Power Suppy With Enc 12Amp     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/334/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:34
จัดซื้อ mikrotik rb1100AHx4 dude edition     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นีโอ ทรอนิก้า จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ฉ.003/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:28
งานจ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก จำนวน 14 จุด ชส.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเท็ม วัน คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/333/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:25
ซื้อ Optic Dropwire Twisted 6 F (ARMEOURED)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอราวัณสายไฟ เคเบิ้ล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/332/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:24
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet เขาไร่ยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/331/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:23
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet ฉมัน     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/330/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:21
จ้างเหมาตรวจซ่อม Bese Winet ตะปอนน้อย     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอุดม จันทะเหล็ก  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/329/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:19
ซื้อ ONU ZXHN F670L - OFTK ONU ZXHN F680L - OFTK     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 733/ท.009/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 16:01
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อทำเป็น Ring Loop (ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี) จำนวน 17 เส้นทาง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (ภก.)/ต.016/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:49
จัดซื้อ DROP WIRE OFC 1 F ROUND TYPE ยี่ห้อ LINK จำนวน 100,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ๊ แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/96/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:48
งานจัดซื้ออุปกรณ์ OLT C320 ชนิด Indoor ของชุมสายแม่ฮ่องสอน ตามเลขที่ใบสั่งงาน C63WBD000024     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/063       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:48
จัดซื้อสาย Optic Drop Wire Round Type 1F จำนวน 150,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/062       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:47
จัดซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 8F (ARMOURED DW TW) จำนวน 48,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร(แห่งประเทศไทย)จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/061       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:30
จัดซื้อสาย OFC ACCESS SERVICE 8F (ARMOURED DW TW) จำนวน 36,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยี การสื่อสาร(แห่งประเทศไทย)จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ A02/ฉ.0013/2563       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 15:18
จ้างบำรุงรักษาระบบ Billing Mediation Device (MD) และปรับปรุงโปรแกรมระบบงาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/621       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:52
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสาย CAT6 UTP Cable ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ต วิชชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:19
ประกาศผู้ชนะงานซื้อสายOPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 50,000 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดับเบิ้ล ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:19
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:18
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:17
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:17
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:16
ประกาศผู้ชนะงานจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเตอร์เน็ตFTTX ZXA10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 2 มิ.ย.2563 14:13
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งอินเทอร์เน็ตFTTX ZXA 10-C320-10G     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020