ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/12/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 500 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ต.ค. 2562   ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/25/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:17
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้งานแล้ว ประเภท ตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 156 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/24/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:10
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด ไม่ใช้งานแล้ว และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 218 ราย (455 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/23/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:05
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.21/2562       ลงประกาศ 7 ต.ค.2562 14:01
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 581 รายการ วัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 69 รายการ เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.17/2562       ลงประกาศ 7 ต.ค.2562 10:46
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 233 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/11/2562       ลงประกาศ 7 ต.ค.2562 10:29
ขายสินทรัพย์ถาวร ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง จำนวน 496 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 16 ต.ค. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 27/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 17:04
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 112 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 26/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 17:02
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน BATTERY จำนวน 25 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ กำหนดขายทอดตลาด 11 ต.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ 194 ม.5 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 25/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 17:00
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 594 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 11 ต.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ 194 ม.5 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 24/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 16:58
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 22 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 10 ต.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 23/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 16:56
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ BATTERY จำนวน 27 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 10 ต.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/12/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 15:55
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทเสา TOWER โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท (TDMA) ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 58 รายการ (235 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 16 ต.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.15/2562       ลงประกาศ 3 ต.ค.2562 15:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 15 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 11 ต.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.9/2562       ลงประกาศ 2 ต.ค.2562 13:39
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทตู้ booth โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 702 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 11 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(นฐ.)/2/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 14:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 1 รายการ (128 ชุด) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(นฐ.)/1/2562       ลงประกาศ 30 ก.ย.2562 14:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 48 รายการ ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนคาปฐม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/10/2562       ลงประกาศ 26 ก.ย.2562 16:18
มีความประสงค์ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทแบตเตอรี่ ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 54 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 8 ต.ค. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/7/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 16:01
ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,445 รายการขงส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดขายทอดตลาด 8 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.20/2562       ลงประกาศ 25 ก.ย.2562 07:46
ขายเศษซากพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 ต.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/22/2562       ลงประกาศ 6 ก.ย.2562 14:56
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 117,319 เมตร และสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ ความยาวประมาณ 1,851,449 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ.หน้าเมือง อ.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.1/(สบ.)/2/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 66 รายการ 218 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.1/(สบ.)/1/2562 (ครั้งที่ 2)       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 16:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 174 รายการ 370 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 9 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.8/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมเพื่อนำมาใช้งานได้ จำนวน 47 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.7/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 13:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 60 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ต.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/9/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 10:56
ขายพัสดุซากสาย Drop Wire จำนวน 1 รายการ ความยาว 514,090 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/5/2562       ลงประกาศ 19 ก.ย.2562 09:30
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 4 รายการ (ขนาดเคเบิล 24 ชนิด)ความยาว 44,417 เมตร และ DROP WIRE จำนวน 5 รายการ 1,004,413.63 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(ปข.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 272 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 4 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ อนภ.1/บภก.1.2/(สส.)/1/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2562 10:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 620 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสงคราม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน./1/6/2562       ลงประกาศ 17 ก.ย.2562 21:13
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 1 รายการ (ขนาดเคเบิล 9 ชนิด) และ DROP WIRE จำนวน 2 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 ก.ย. 2562    ห้องประชุมส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครสวรรค์ บมจ.ทีโอที เลขที่ 114 หมู่ 10 ถ.สายเอเชีย ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 7/2562       ลงประกาศ 31 พ.ค.2562 08:02
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 294 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่...ตู้สาธารณะพร้อมฐาน 60 ST ตู้สาธารณะเต็มตัว 32 ST ตู้สาธารณะครึ่งท่อน 179 ST ฐานวางเครื่องสาธารณะ 16 ST ฐานตู้สาธารณะ 7 ST.. กำหนดขายทอดตลาด 10 มิ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่ 194 ม.5 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่ 54000  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020