ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 38/2562       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2562 16:29
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 26 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 17 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 37/2562       ลงประกาศ 9 ธ.ค.2562 16:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,264 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 17 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1 (ชน)/11/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 16:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 7 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท กำหนดขายทอดตลาด 16 ธ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.21/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 15:42
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 56 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.20/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 15:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ (แบตเตอรี่) จำนวนรวม 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 12 ธ.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.24/2562       ลงประกาศ 3 ธ.ค.2562 12:17
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 581 รายการ วัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 69 รายการ เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดขายทอดตลาด 18 ธ.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 36/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 17:18
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 502 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตาก 9/65 ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 35/2562       ลงประกาศ 29 พ.ย.2562 17:15
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน BATTERY จำนวน 12 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 6 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน 69 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 34/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 18:05
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,429 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย กำหนดขายทอดตลาด 4 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 33/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 18:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 369 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 3 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 32/2562       ลงประกาศ 26 พ.ย.2562 18:01
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ BATTERY จำนวน 19 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 3 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.6/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค. 2562
ขายเศษซากสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 829 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.5/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค. 2562
ขายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 727 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.4/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค. 2562
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.3/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค. 2562
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 16 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 30/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:00
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 117,541 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 31/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 32,273 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 29/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:49
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 4 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 29,410 กก. ของ คลังเชียงใหม่...สาย drop wire ขนาด 0.5 มม. 1 คู่สาย จำนวน 26,455 กก. / สาย drop wire ขนาด 0.9 มม. 1 คู่สาย จำนวน 2,955 กก...... กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 28/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:47
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/13/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:34
มีความประสงค์ขายสินทรัพย์ถาวร ประเภทอุปกรณ์เครื่องปลายทาง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 311 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 27 พ.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.4/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:23
ขายสินทรัพย์อุปกรณ์ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 310 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89/2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/12/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 16:44
ประกาศขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 229 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ม.1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/11/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 15:18
ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง จำนวน 2 รายการความยาวประมาณ 72,449 เมตร และซากสาย Drop wire จำนวน 1 รายการ ความยาวประมาณ 21,515 เมตร คลังพัสดุนครสวรรค์ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562    ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ถ.สายเอเชีย ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/10/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:28
ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสายเคเบิลทองแดงที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 7 รายการ ความยาวประมาณ 149,719.50 เมตร (ขนาดเคเบิลทองแดง 33 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 27 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/9/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 15:49
ขายพัสดุในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสาย DROP WIREที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/14/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 18:53
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทเสา TOWER โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท (TDMA) และเสา WLL ใช้งานระบบ TOT 3G ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 92 รายการ (561 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2562   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/13/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 18:46
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท Battery, Rectifier และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ (36 หน่วย) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง กำหนดขายทอดตลาด 21 พ.ย. 2562   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/26/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 09:29
ขายพัสดุที่หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 3 รายการ (40 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 4 ธ.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคาส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 160/17 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(ปบ.)/8/2562       ลงประกาศ 31 ต.ค.2562 09:27
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 13 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน)  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(รบ.)/7/2562       ลงประกาศ 31 ต.ค.2562 09:24
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทเครื่องมือช่าง ,เครื่องนับเหรีญ ,เครื่องและตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี กำหนดขายทอดตลาด 14 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(ลบ.)/6/2562       ลงประกาศ 29 ต.ค.2562 16:23
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3  4 [5] 6  7  8  9 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020