ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.16/2563       ลงประกาศ 9 ก.ค.2563 14:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 60 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/008/2563       ลงประกาศ 8 ก.ค.2563 11:02
ขายพัสดุในคลังพัสดุนครราชสีมา ส่วนพัสดุภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประเภทซากสายเคเบิลทองแดงความยาว 260,149.40 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 16 ก.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/007/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 16:37
ขายทอดตลาดในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสาย DROP WIRE ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ความยาว 600,018.27 เมตร (ขนาด DROP WIRE 2 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 16 ก.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 18/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 14:45
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 234 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 17/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 14:43
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 692 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/13/2563       ลงประกาศ 3 ก.ค.2563 14:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 583 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 16/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 16:06
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 69 รายการ ของ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ กำหนดขายทอดตลาด 10 ก.ค. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/7/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:19
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 720 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 1059/7 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/8/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 15:00
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563    ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 35 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/7/2563       ลงประกาศ 1 ก.ค.2563 14:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 763 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563    ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 35 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.15/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 14:34
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 21 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/6/2563       ลงประกาศ 30 มิ.ย.2563 09:17
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภท อุปกรณ์จ่ายไฟ และ แบตเตอรี่ จำนวน 15 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.ค. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 329 หมู่ 1 บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/5/2563       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2563 14:13
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน และล้าสมัย ประเภท อุปกรณ์จ่ายไฟ และ แบตเตอรี่ จำนวน 11 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 2 ก.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 457 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/4/2563       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2563 14:09
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน และล้าสมัย ประเภท เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ รวมจำนวน 600 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 2 ก.ค. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 457 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 15/2563       ลงประกาศ 19 มิ.ย.2563 13:47
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 637 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ ...ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.14/2563       ลงประกาศ 18 มิ.ย.2563 09:03
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 776 รายการ (1,269หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/3/2563       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2563 16:03
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน และล้าสมัย จำนวน 241 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 3 ก.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยโสธร เลขที่ 61 ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/8/2563       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2563 10:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 400 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดขายทอดตลาด 30 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.11/2563       ลงประกาศ 16 มิ.ย.2563 14:46
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 50 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.10/2563       ลงประกาศ 16 มิ.ย.2563 14:44
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 7 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 26 มิ.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(อท.)/5/2563       ลงประกาศ 11 มิ.ย.2563 16:42
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพล้าสมัย และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 631 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 29 มิ.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.14/2563       ลงประกาศ 9 มิ.ย.2563 14:37
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 2 รายการ (แบตเตอรี่) กำหนดขายทอดตลาด 17 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.13/2563       ลงประกาศ 9 มิ.ย.2563 14:33
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 447 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค13./2563       ลงประกาศ 4 มิ.ย.2563 15:40
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 51 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 18 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.12/2563       ลงประกาศ 4 มิ.ย.2563 10:26
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 20 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 18 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 14/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 15:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ Battery จำนวน 4 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 12 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 13/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 15:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 444 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 12 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 12/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 18:02
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 31 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 11/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 18:00
ขายสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 253 รายการ ของ บบภ.3.1(ลป.) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 10/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 17:58
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 61 รายการ ของ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคเหนือ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 8 มิ.ย. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 9/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 17:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 75 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 4 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร 211 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020