ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/12/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 08:53
ขายพัสดุในคลังพัสดุขอนแก่น ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 172,461 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 126,796 กิโลกรัม) และซากสาย Drop Wire ประมาณ 414,482 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 13,678 กิโลกรัม ) สถานที่ส่งมอบ/ขนย้าย ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี กำหนดขายทอดตลาด 18 ส.ค. 2563    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.19/2563       ลงประกาศ 4 ส.ค.2563 14:52
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 776 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ส.ค. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.18/2563       ลงประกาศ 4 ส.ค.2563 14:49
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ส.ค. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/011/2563       ลงประกาศ 3 ส.ค.2563 17:01
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 22 รายการ (26 หน่วย)ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร กำหนดขายทอดตลาด 14 ส.ค. 2563    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร เลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/010/2563       ลงประกาศ 3 ส.ค.2563 16:56
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 340 รายการ (351 หน่วย)ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร กำหนดขายทอดตลาด 14 ส.ค. 2563    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร เลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 26/2563       ลงประกาศ 30 ก.ค.2563 15:09
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ BATTERY จำนวน 49 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 7 ส.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 25/2563       ลงประกาศ 30 ก.ค.2563 15:08
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 342 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 7 ส.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.23/2563       ลงประกาศ 30 ก.ค.2563 14:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 69 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/11/2563       ลงประกาศ 29 ก.ค.2563 16:29
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 107 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 19 ส.ค. 2563    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/10/2563       ลงประกาศ 29 ก.ค.2563 16:15
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 106 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 18 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลุกค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 475 หมู่ 3 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/9/2563       ลงประกาศ 29 ก.ค.2563 15:35
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน ประเภท อุปกรณ์สื่อสัญญาณ เครื่องมือเครื่องใช้ช่าง เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ รวมจำนวน 618 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุดรธานี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 21/68 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.21/2563       ลงประกาศ 21 ก.ค.2563 15:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 895 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 24/2563       ลงประกาศ 21 ก.ค.2563 14:51
ขายพัสดุซาก Drop wire น้ำหนักประมาณ 22,530 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 23/2563       ลงประกาศ 21 ก.ค.2563 14:44
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 237,414.69 เมตร น้ำหนักประมาณ 148,111 กก. ของคลังพิษณุโลก รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/15/2563       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 16:34
ขายสินทรัพย์ถาวรไม่ได้ใช้งาน ประเภทตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 458 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบรี กำหนดขายทอดตลาด 5 ส.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/9/2563       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 14:58
มีความประสงค์ขายพัสดุในคลัง ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 2 รายการ (รวม 38 ชนิด) ความยาว 130,347.90 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 31 ก.ค. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.15/2563       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 14:09
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด จำนวน 159 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.14/2563       ลงประกาศ 20 ก.ค.2563 13:43
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 27 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 22/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:11
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ Battery จำนวน 21 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 21/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 15:09
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 2,639 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.19/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 14:34
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/009/2563       ลงประกาศ 17 ก.ค.2563 11:42
ประกาศขายทอดตลาด ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 25,933 เมตร และสาย Drop Wire ความยาวประมาณ กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ค. 2563     ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 15 ก.ค.2563 14:06
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุด ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.18/2563       ลงประกาศ 14 ก.ค.2563 14:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./16/2563       ลงประกาศ 14 ก.ค.2563 10:28
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 94 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ค. 2563   ห้องชายทอดตลาด ศูนย์จำหน่ายพัสดุ 58/2 หมู่4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.13/2563       ลงประกาศ 13 ก.ค.2563 10:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและไม่ใช้งาน จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.17/2563       ลงประกาศ 13 ก.ค.2563 10:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 235 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.12/2563       ลงประกาศ 13 ก.ค.2563 09:35
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 183 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/8 / 2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 16:47
ขายพัสดุในคลังพัสดุขอนแก่น ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง (1 รายการ) รวม 49 ชนิด ความยาวประมาณ 225,729 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 144,069 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ค. 2563    ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคาร 4 เลขที่ 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 20/2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 15:40
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 385 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 19/2563       ลงประกาศ 10 ก.ค.2563 15:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 693 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
หน้าที่   1  2 [3] 4  5  6  7  8  9  10 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020