ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.6/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค. 2562
ขายเศษซากสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หมดสภาพการใช้งาน จำนวน 829 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.5/2562       ลงประกาศ 15 ก.ค. 2562
ขายตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 727 หน่วย กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.4/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค. 2562
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.3/2562       ลงประกาศ 5 ก.ค. 2562
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 16 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ค. 2562    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 30/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 16:00
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง น้ำหนักรวมประมาณ 117,541 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 31/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:55
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 3 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 32,273 กก. ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 29/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:49
ขายพัสดุซากสาย Drop wire จำนวน 4 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 29,410 กก. ของ คลังเชียงใหม่...สาย drop wire ขนาด 0.5 มม. 1 คู่สาย จำนวน 26,455 กก. / สาย drop wire ขนาด 0.9 มม. 1 คู่สาย จำนวน 2,955 กก...... กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 28/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 15:47
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/13/2562       ลงประกาศ 21 พ.ย.2562 13:34
มีความประสงค์ขายสินทรัพย์ถาวร ประเภทอุปกรณ์เครื่องปลายทาง ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 311 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 27 พ.ย. 2562    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.4/2562       ลงประกาศ 19 พ.ย.2562 14:23
ขายสินทรัพย์อุปกรณ์ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 310 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 89/2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/12/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 16:44
ประกาศขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 229 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ม.1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/11/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 15:18
ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง จำนวน 2 รายการความยาวประมาณ 72,449 เมตร และซากสาย Drop wire จำนวน 1 รายการ ความยาวประมาณ 21,515 เมตร คลังพัสดุนครสวรรค์ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ย. 2562    ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคลังพัสดุนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ถ.สายเอเชีย ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/10/2562       ลงประกาศ 18 พ.ย.2562 14:28
ประกาศขายทอดตลาด ขายพัสดุในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสายเคเบิลทองแดงที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 7 รายการ ความยาวประมาณ 149,719.50 เมตร (ขนาดเคเบิลทองแดง 33 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 27 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/9/2562       ลงประกาศ 13 พ.ย.2562 15:49
ขายพัสดุในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสาย DROP WIREที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2562    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคาร ภน.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/14/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 18:53
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทเสา TOWER โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท (TDMA) และเสา WLL ใช้งานระบบ TOT 3G ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน 92 รายการ (561 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ย. 2562   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/13/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 18:46
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท Battery, Rectifier และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 27 รายการ (36 หน่วย) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง กำหนดขายทอดตลาด 21 พ.ย. 2562   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/26/2562       ลงประกาศ 12 พ.ย.2562 09:29
ขายพัสดุที่หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 3 รายการ (40 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 4 ธ.ค. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคาส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 160/17 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(ปบ.)/8/2562       ลงประกาศ 31 ต.ค.2562 09:27
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดขายทอดตลาด 13 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำเภอหัวหิน)  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(รบ.)/7/2562       ลงประกาศ 31 ต.ค.2562 09:24
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทเครื่องมือช่าง ,เครื่องนับเหรีญ ,เครื่องและตู้โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี กำหนดขายทอดตลาด 14 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดราชบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(ลบ.)/6/2562       ลงประกาศ 29 ต.ค.2562 16:23
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทอุปกรณ์โทรศัพท์สาธารณะ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1/(สห.)/4/2562       ลงประกาศ 28 ต.ค.2562 15:34
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสิงห์บุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(อท.)/3/2562       ลงประกาศ 28 ต.ค.2562 14:40
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภทตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอ่างทอง  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(สบ.)/5/2562       ลงประกาศ 28 ต.ค.2562 14:38
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทแบตเตอรี่ กำหนดขายทอดตลาด 14 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสส.4/2562       ลงประกาศ 22 ต.ค.2562 16:06
ขายสินทรัพย์อุปกรณ์ประเภทแบตเตอรี่ จำนวน 310 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 พ.ย. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/8/2562       ลงประกาศ 21 ต.ค.2562 17:22
ประกาศขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 362 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร กำหนดขายทอดตลาด 30 ต.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิจิตร เลขที่ 68/1 หมู่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.1(สพ.)/1/2562       ลงประกาศ 17 ต.ค.2562 16:53
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทตู้และเครื่องโทรศัพทฺ์สาธารณะ กำหนดขายทอดตลาด 5 พ.ย. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/12/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 15:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 500 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ต.ค. 2562   ส่วนพัสดุภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/25/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:17
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่ใช้งานแล้ว ประเภท ตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 156 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/24/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:10
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด ไม่ใช้งานแล้ว และหมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 218 ราย (455 หน่วย) กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/23/2562       ลงประกาศ 16 ต.ค.2562 11:05
ขายสินทรัพย์ถาวร ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประเภทซากแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 1 พ.ย. 2562    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.21/2562       ลงประกาศ 7 ต.ค.2562 14:01
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 581 รายการ วัสดุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 69 รายการ เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ กำหนดขายทอดตลาด 17 ต.ค. 2562    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019