ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/15/2563       ลงประกาศ 9 ก.ย.2563 11:40
ขายพัสดุในคลังพัสดุขอนแก่น พัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 194,607 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 136,536 กิโลกรัม) กำหนดขายทอดตลาด 18 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุม (ภน.2) ชั้น 6 อาคาร 4 เลขที่ 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/6/2563       ลงประกาศ 9 ก.ย.2563 10:44
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 225,036.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 132,310.00 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 16 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้่น 1 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/014/2563       ลงประกาศ 9 ก.ย.2563 09:18
ขายทอดตลาดในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว ประมาณ 115,586.50 เมตร(ขนาดเคเบิล 30 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/14/2563       ลงประกาศ 8 ก.ย.2563 16:29
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 1,002 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 247 หมู่ 11 ถ.รอบเมือง ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.20/2563       ลงประกาศ 8 ก.ย.2563 10:47
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย และหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประเภทโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 317 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.19/2563       ลงประกาศ 8 ก.ย.2563 10:45
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจน ล้าสมัย หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 74 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/20/2563       ลงประกาศ 3 ก.ย.2563 11:30
ขายพัสดุในคลังที่ชำรุด ประเภทซากเคเบิลทองแดง และซากสาย Dropwire ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.ย. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 29/2563       ลงประกาศ 2 ก.ย.2563 16:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,388 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพะเยา 709 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.18/2563       ลงประกาศ 28 ส.ค.2563 10:50
ขายพัสดุซากอุปกรณ์ตอนนอก(่ตู้ผ่าน) ที่ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน ของคลังพัสดุแจ้งวัฒนะ จำนวน 257 SP กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.17/2563       ลงประกาศ 28 ส.ค.2563 10:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 71 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 11 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/5/2563       ลงประกาศ 24 ส.ค.2563 17:07
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 206,954.36 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 125,822 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 31 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 24 ส.ค.2563 16:27
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทตู้และเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 79 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 24 ส.ค.2563 16:24
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 211 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 ก.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.26/2563       ลงประกาศ 24 ส.ค.2563 15:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 77 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 2 ก.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 28/2563       ลงประกาศ 20 ส.ค.2563 17:17
ขายพัสดุซาก Drop wire จำนวน 29,945 กิโลกรัม ของ คลังพิษณุโลก กำหนดขายทอดตลาด 27 ส.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 27/2563       ลงประกาศ 20 ส.ค.2563 17:15
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 147,967 เมตร น้ำหนักประมาณ 112,711 กิโลกรัม ของคลังพิษณุโลก รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 27 ส.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก 171 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/4/2563       ลงประกาศ 20 ส.ค.2563 17:05
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท ตู้โทรศัพท์สาธารณะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 489 รายการ (542 หน่วย) ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง กำหนดขายทอดตลาด 27 ส.ค. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/3/2563       ลงประกาศ 20 ส.ค.2563 17:00
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท เครื่องปรับอากาศ/คอมพิวเตอร์/เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่/HUB/เครื่องบันทึกเสียง และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 32 รายการ (32 หน่วย)ของส่วนอำนวยการฝ่ายภาคใต้ที่ 2 กำหนดขายทอดตลาด 27 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/10/2563       ลงประกาศ 19 ส.ค.2563 16:35
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 59,408 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 50,617 กิโลกรัม ของส่วนบริการลูกค้ามาบตาพุด และส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา กำหนดขายทอดตลาด 27 ส.ค. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/012/2563       ลงประกาศ 18 ส.ค.2563 15:58
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 115 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดขายทอดตลาด 28 ส.ค. 2563    ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 114 หมู่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/2/2563       ลงประกาศ 17 ส.ค.2563 17:01
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 247,901 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 145,891 กก.) และซากสาย Drop wire ความยาว 345,939.75 เมตร(น้ำหนักรวมประมาณ 17,408 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 25 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้่น 1 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/1/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 17:17
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท ตู้โทรศัพท์สาธารณะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 634 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสตูล กำหนดขายทอดตลาด 24 ส.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้่น 1 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.21/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 10:15
ขายเศษซากพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ส.ค. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.20/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 10:12
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 40 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 25 ส.ค. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/13/2563       ลงประกาศ 14 ส.ค.2563 10:06
ขายพัสดุในคลังพัสดุขอนแก่น ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 221,445 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 133,552 กิโลกรัม) สถานที่ส่งมอบ/ขนย้าย ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม กำหนดขายทอดตลาด 26 ส.ค. 2563    ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.16/2563       ลงประกาศ 13 ส.ค.2563 13:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ, เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ และอุปกรณ์ (แผ่น Plate) จำนวน 1,067 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 25 ส.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.24/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 10:27
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 845 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ส.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/013/2563       ลงประกาศ 11 ส.ค.2563 09:58
ขายทอดตลาดในคลังพัสดุนครราชสีมา ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว ประมาณ 162,524.40 เมตร(ขนาดเคเบิลทองแดง 28 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 19 ส.ค. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/17/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 12:02
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุด ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 24 ส.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/16/2563       ลงประกาศ 10 ส.ค.2563 11:59
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุด ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 21 ส.ค. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./19/2563       ลงประกาศ 7 ส.ค.2563 10:56
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 35 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 19 ส.ค. 2563   ห้องขายทอดตลาด 58/2 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7  8  9  10 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020