ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.3/2563       ลงประกาศ 18 ก.พ.2563 10:09
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 55 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 27 ก.พ. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.4/2563       ลงประกาศ 13 ก.พ.2563 14:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 97 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.6/2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 12 ก.พ.2563 10:09
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 18,257 เครื่อง กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.6/2563       ลงประกาศ 7 ก.พ.2563 09:17
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะที่หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 18,257 เครื่อง กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.5/2563       ลงประกาศ 7 ก.พ.2563 09:16
ขายพัสดุในคลังที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นพัสดุที่ล้าสมัย/หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.4/2563       ลงประกาศ 7 ก.พ.2563 09:13
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 18 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.พ. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(สค.)/1/2563       ลงประกาศ 6 ก.พ.2563 09:36
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน (ประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ) จำนวน 76 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดขายทอดตลาด 19 ก.พ. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.3/2563       ลงประกาศ 3 ก.พ.2563 13:31
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 181 รายการ และเศษซาก 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ก.พ. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 3/2563       ลงประกาศ 31 ม.ค.2563 16:42
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 112 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 7 ก.พ. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.3/2563       ลงประกาศ 31 ม.ค.2563 15:16
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 57 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/6/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 14:20
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทแบตเตอรี่ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 10 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ก.พ. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/5/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 14:18
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 508 รายการขอดูสิ่งของได้ที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครนายก กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.พ. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/4/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 14:17
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง จำนวน 1,874 รายการขอดูสิ่งของได้ที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.พ. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/3/2563       ลงประกาศ 30 ม.ค.2563 14:15
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตราด จำนวน 1,305 รายการขอดูสิ่งของได้ที่ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตราด กำหนดขายทอดตลาด 13 ก.พ. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.2/2563       ลงประกาศ 28 ม.ค.2563 15:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 4 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 6 ก.พ. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.1/2563       ลงประกาศ 17 ม.ค.2563 13:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 87 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 27 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/2/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 13:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ของส่วนบริาการลูกค้าจังหวัดนครนายก จำนวน 311 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ม.ค. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/1/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 13:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด/เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี จำนวน 141 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ม.ค. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.2/2563       ลงประกาศ 16 ม.ค.2563 09:13
ขายพัสดุในคลังที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นพัสดุที่ล้าสมัย/หมดความจำเป็นใช้งาน ของคลังพัสดุงามวงศ์วาน จำนวน 10 รายการ และคลังแจ้งวัฒนะ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 12 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 31 ม.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 2/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ BATT. "SHOTO" 25A/h. 48V. 24 Cells จำนวน 1รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย กำหนดขายทอดตลาด 21 ม.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 1/2563       ลงประกาศ 14 ม.ค.2563 15:53
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 417 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 21 ม.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/001/2563       ลงประกาศ 10 ม.ค.2563 09:22
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 853 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ กำหนดขายทอดตลาด 28 ม.ค. 2563    ณ ห้องประชุมโทรศัพท์จังหวัดสุรินทร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 10 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.1/2563       ลงประกาศ 2 ม.ค.2563 13:34
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 18 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 ม.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.24/2562       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2562 14:32
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 8 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/14/2562       ลงประกาศ 24 ธ.ค.2562 16:49
ประกาศขายทอดตลาดขายพัสดุประเภทซากเคเบิลทองแดง ความยาว 80,837 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 10 ม.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.23/2562       ลงประกาศ 19 ธ.ค.2562 13:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 60 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 9 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 41/2562       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2562 09:56
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 308 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 20 ธ.ค. 2562   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(นฐ.)/15/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 16:24
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 540 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม กำหนดขายทอดตลาด 25 ธ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.22/2562       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2562 14:09
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 68 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 7 ม.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2 (ก่จ.)/13/2562       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2562 14:02
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน ประเภท เครื่อง และตุ้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 273 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดขายทอดตลาด 24 ธ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/13/2562       ลงประกาศ 11 ธ.ค.2562 15:28
ประกาศขายทอดตลาด ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 41 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดขายทอดตลาด 24 ธ.ค. 2562    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 114 ม.10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  
รายละเอียด     
หน้าที่   1 [2] 3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020