ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/11/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:22
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 247,901 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 145,891 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้่น 1 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.23/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:04
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและไม่ใช้งาน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/11/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:32
ขายซากสาย Drop Wire ความยาว 2,089,895 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 95,132 กิโลกรัม ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.31/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 11:08
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 174 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/24/2563       ลงประกาศ 17 ก.ย.2563 14:58
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 30 ก.ย. 2563    ส่วนพัสดุภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/10/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 18:44
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 107,712.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 81,284 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/9/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 18:43
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 144,474.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 92,456 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/8/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 18:41
ขายซากสายเคเบิลทองแดงชำรุด ความยาว 133,447.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 68,841.00 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/7/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 13:53
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภท ตู้โทรศัพท์สาธารณะชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 201 หน่วย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2563   ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้น 1 เลขที่ 2112 ม.4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/23/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 12:00
ขายทอดตลาดพัสดุในคลังทึ่ชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง และ ซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/22/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 11:57
ขายทอดตลาดพัสดุในคลังทึ่ชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง และ ซากสาย Dropwire กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.30/2563       ลงประกาศ 16 ก.ย.2563 10:46
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 43 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 37/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:46
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 805 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ 23 ถ.พาดสนามบิน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 36/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:44
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ BATTERY จำนวน 85 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 35/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:42
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 117 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 34/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:40
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 477 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 33/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:38
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 1,381 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 32/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 17:36
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 25 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงใหม่ 206 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/21/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 11:27
ขายพัสดุในคลังพัสดุที่ชำรุด ประเภทพัสดุซากเคเบิลทองแดง ของคลังพัสดุสระบุรี กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.22/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 11:17
ขายพัสดุในคลังที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เป็นพัสดุที่ล้าสมัย/หมดความจำเป็นใช้งาน ของคลังงามวงศ์วาน จำนวน 15 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.21/2563       ลงประกาศ 15 ก.ย.2563 10:26
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 8 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 31/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 15:44
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 1,072 รายการ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน 69 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 30/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 15:40
ขายพัสดุซากเคเบิลทองแดง จำนวน 136,545 เมตร น้ำหนักประมาณ 103,977 กก. คลังเชียงใหม่ รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 21 ก.ย. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.29/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 10:44
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 235 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 23 ก.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.28/2563       ลงประกาศ 14 ก.ย.2563 10:41
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 114 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ย. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/016/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 15:47
ขายพัสดุประเภทซากสาย DROP Wire ความยาวประมาณ 1,316,614 เมตร กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/19/2563       ลงประกาศ 11 ก.ย.2563 09:24
ขายพัสดุในคลังพัสดุขอนแก่น พัสดุประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาวประมาณ 198,810 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 135,063 กิโลกรัม) สถานที่ส่งมอบ/ขนย้าย ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดนครพนม กำหนดขายทอดตลาด 25 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุม (ภน.2) ชั้น 6 อาคาร 4 เลขที่ 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/18/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:52
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 25 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 เลขที่ 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/17/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:45
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 41 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 เลขที่ 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/16/2563       ลงประกาศ 10 ก.ย.2563 16:33
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน จำนวน 69 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 22 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 457 หมู่ 3 ถนนอุบล-ตระการ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/015/2563       ลงประกาศ 9 ก.ย.2563 16:09
ขายทอดตลาดในคลังพัสดุพัสดุนครสวรรค์ ประเภทซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว ประมาณ 289,002 เมตร(ขนาดเคเบิลทองแดง 23 ชนิด) กำหนดขายทอดตลาด 24 ก.ย. 2563    ณ ห้องประชุมบ้านดอน 2 ชั้น 6 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020