ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

ประกาศขายทอดตลาด

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 14/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 15:30
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ Battery จำนวน 4 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 12 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 13/2563       ลงประกาศ 1 มิ.ย.2563 15:28
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 444 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดขายทอดตลาด 12 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 35/9 ม.8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 12/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 18:02
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 31 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 11/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 18:00
ขายสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 253 รายการ ของ บบภ.3.1(ลป.) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 9 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง 196 ม.10 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 10/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 17:58
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 61 รายการ ของ ส่วนวิศวกรรมโทรคมนาคมภาคเหนือ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 8 มิ.ย. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 9/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 17:55
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน Battery จำนวน 75 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 4 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร 211 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 8/2563       ลงประกาศ 26 พ.ค.2563 17:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 354 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 4 มิ.ย. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกำแพงเพชร 211 ม.2 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/006/2563       ลงประกาศ 25 พ.ค.2563 10:10
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 855 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี กำหนดขายทอดตลาด 10 มิ.ย. 2563    ณ ห้องประชุมส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุทัยธานี เลขที่ 89 หมู่1 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./11/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 16:07
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 19 รายการ และวัสดุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด 58/2 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./10/2563       ลงประกาศ 22 พ.ค.2563 09:34
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 116 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 4 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ 58/2 หมู่ 4 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค.8/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 10:17
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 24 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 2 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด คลังพัสดุแจ้งวัฒนะ บมจ.ทีโอที 58/2 ม.4 ซ.แจ้งวัฒนะ15 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/2/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 10:12
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นที่จะใช้งาน และล้าสมัย จำนวน 368 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 5 มิ.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ คพค./9/2563       ลงประกาศ 21 พ.ค.2563 09:31
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 66 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 2 มิ.ย. 2563    ห้องขายทอดตลาด ศูนย์จำหน่ายพัสดุ 58/2 หมู่4 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 7/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 15:52
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 249 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย รายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 พ.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 6/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 15:51
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 130 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 25 พ.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย 427 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 5/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 15:49
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 94 รายการ ของ ส่วนระบบบำรุงรักษากลางภาคเหนือ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 22 พ.ค. 2563   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.9/2563       ลงประกาศ 15 พ.ค.2563 11:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 519 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/005/2563       ลงประกาศ 8 พ.ค.2563 11:11
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 884 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดขายทอดตลาด 28 พ.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเพชรบูณ์ เลขที่ 131 หมู่ 5 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/บภก.1.2(นฐ.)/4/2563       ลงประกาศ 29 เม.ย.2563 15:42
ขายสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประเภทอุปกรณ์สื่อสัญญาณ จำนวน 578 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 14 พ.ค. 2563      
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.8/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 13:23
ขายสินทรัพย์ถาวรประเภทเครื่องโทรศัพท์สาธารณะซึ่งหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 7,743 เครื่อง กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.7/2563       ลงประกาศ 27 เม.ย.2563 12:44
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้และล้าสมัย จำนวน 39 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 12 พ.ค. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/004/2563       ลงประกาศ 22 เม.ย.2563 15:00
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ และหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2,357 รายการของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุรินทร์ กำหนดขายทอดตลาด 19 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถนนยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/003/2563       ลงประกาศ 22 เม.ย.2563 14:53
ขาย Main Battery ขนาด 250 A/H ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 รายการของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ กำหนดขายทอดตลาด 19 พ.ค. 2563    ณ ห้องประชุมโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถนนยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/1/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 09:58
ขายเศษซากอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 7 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 17 เม.ย. 2563    ณ ห้องประชุมพัสดุ1 ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.1/002/2563       ลงประกาศ 3 เม.ย.2563 16:29
(ประกาศยกเลิก) ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด หรือเสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2,359 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชัยภูมิ   ณ ห้องประชุมโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เลขที่ 293/73-75 ถนนยุติธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 4/2563       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 16:47
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 218 รายการ ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดแนบ กำหนดขายทอดตลาด 16 มี.ค. 2563   ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดเชียงราย 180 ม.2 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.8/2563       ลงประกาศ 4 มี.ค.2563 10:43
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 56 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 13 มี.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.7/2563       ลงประกาศ 2 มี.ค.2563 16:03
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 3 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 11 มี.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.6/2563       ลงประกาศ 2 มี.ค.2563 13:37
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 19 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 10 มี.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.1/       ลงประกาศ 20 ก.พ.2563 09:37
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 8 รายการ ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดขายทอดตลาด 4 มี.ค. 2563    ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-514045  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสฐ.5/2563       ลงประกาศ 18 ก.พ.2563 14:37
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนรวม 1 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 6 มี.ค. 2563    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020