ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/045/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 17:12
งานจ้างเหมาแรงงานรื้อถอนสายเคเบิลทองแดง TT&T บริเวณชุมสายแม่ตืน กรณีเลิกใช้งาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/71/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:54
ซื้ออุปกรณ์ OLT Huawei MA5608T Outdoor 1 PC ให้บริการบรอดแบนด์ ชุมสายฯ กึ้ดช้าง จ. เชียงใหม่ วงเงิน 256,800.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:43
   

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/135       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:37
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 120F/A ระยะทางรวม 200 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 120 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุขโมยลักตัดสาย OFC ขาดห่างจาก CCO.51.2383 Km.(พิกัดN.13.804412,E.101.409109)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.4/88       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:34
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 200 เมตร รื้อถอนสายเก่าระยะทาง 180 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F จำนวน 2 หัวต่อ 120 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟไหม้สาย OFC ขาดห่างจาก LBG.10.91 Km.(พิกัดN.13.1599157,E.100.9240472)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุนันท์ โพธิ์กัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.4/83       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:30
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 150 เมตร รื้อถอนสายเก่าระยะทาง 100 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟไหม้สาย OFC ขาดห่างจาก KLG.27.18 Km.(พิกัดN.12.659220,E.101.467290)     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุนันท์ โพธิ์กัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.1.2/6/63       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:27
งานซื้อ Coaxial cable เพื่อใช้งานตามแผนงานบำรุงรักษาวงจรเช่าและ ISDN/PRI     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/130       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:27
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 100 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟไหม้สาย OFC ขาดห่างจาก TPY.22.40 Km.(พิกัดN.13.942590,E.102.737910) ถ.อรัญประเทศ - นางรอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/120       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:23
งานจ้างเหมาตัดต่อ OFC 60 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุรถบรรทุกเกี่ยวสาย OFC ขาดห่างจาก SKE.8.254 Km.(พิกัด N.13.796026,E.102.135767) ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/89       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:23
ประกาศผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.63)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/13       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:22
จ้างเหมาติดตั้ง FTTX ในพื้นที่ บบน.3.2.1 จำนวน 84 เลขหมาย รวมเป็นเงิน 107,856.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.เอฟ. เน็ตเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.4/74       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:20
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 150 เมตร รื้อถอนสายเก่าระยะทาง 100 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุเสาไฟฟ้าหัก ขาดห่างจาก PTY.20.70 Km.     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุนันท์ โพธิ์กัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/12       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:19
จัดซื้อ ONU ยี่ห้อ HUAWEI รุ่น HG8120L จำนวน 150 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ ดับเบิ้ลยู ดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/113       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:18
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 400 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F จำนวน 2 หัวต่อ 120 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟไหม้ OFC ขาดห่างจาก PRI. 81.490 Km.(พิกัดN.13.863633,E.101.327284)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.2.1/11       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:15
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ช่าง (หมวด12) ของงบลงทุนประจำปี 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินทรูเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/111       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:15
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 100 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุขโมยลักตัดสาย OFC ขาดห่างจาก SKE. 73.252 Km.(พิกัดN.13.825598,E.102.596033) ถ.อรัญประเทศ - นางรอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/91/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:14
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ (E20) ทะเบียน 5กต 7866 กทม.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.สิริกาญน์ปิโตเลียม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/191/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:11
ค่าเช่ารถยนต์ TOYOTA HILUX VIGO SMARTCAB 2.5G 2WD     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายบุญณรงค์ กมลธรรม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/109       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:11
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 120F/A ระยะทางรวม 100 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 120F จำนวน 2 หัวต่อ 240 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุของมีคมบาดสาย OFC ขาดห่างจาก CCO. 20.7894 Km.(พิกัดN.13.553229,E.100.991210)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:09
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ส่วนงาน ลภก.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.เอ.คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.4/69       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:07
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 300 เมตร รื้อถอนสายเก่าระยะทาง 200 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F จำนวน 3 หัวต่อ 180 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้สาย OFC ขาดห่างจาก PTY.11.23 Km.ทำให้สาย OFC เสียหายจำนวน 2 เส้นเคเบิล     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายสุนันท์ โพธิ์กัน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:02
จัดซื้อน้ำดื่ม สำนัก ภก.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พี.เอ็น.เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/105       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:01
งานจ้างเหมาปรับปรุงพาดสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง (OFC) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์บนคอนเหล็ก (Cross arm) บนเสาของการไฟฟ้าในเส้นทาง สระแก้ว-โป่งน้ำร้อน     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนันพัชญ์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/190/2563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:01
ซื้ออุปกรณ์ใช้งานติดตั้งอินเตอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2/       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 16:00
จัดซื้อ Toner ส่วนงาน งภก.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/104       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:59
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 48F/A ระยะทางรวม 50 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 48F จำนวน 2 หัวต่อรวม 96Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุขโมยลักตัดสาย OFC ขาดห่างจาก CBI. 22.1066 Km.(พิกัดN.13.521947,E.100.991971)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.3/102       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:55
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 120 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F จำนวน 2 หัวต่อ 120 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟไหม้สาย OFC พื้นที่สระแก้วขาดห่างจาก SKE.23.4318Km.(พิกัดN.13.766255,E.102.250500)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิวเจอร์กรุ๊ปเทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภญบ.2.4/64       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:52
งานจ้างเหมาแขวนสาย OFC 60F/A ระยะทางรวม 300 เมตร รื้อถอนสายเก่าระยะทาง 200 เมตร และจ้างตัดต่อ OFC 60F จำนวน 4 หัวต่อ 240 Core เพื่อแก้ไขเหตุเสียฉุกเฉินสาเหตุไฟฟ้าย้ายแนวเสาดึงสาย OFC ขาด 2 ครั้งติดต่อกันขาดห่างจาก CTI.31Km.และ 32Km.     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายอเนก อนันตะศิริ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขภญบ.2/37       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:49
งานจ้างเหมาปรับปรุง OFC และ BOX ODF พร้อมุปกรณ์และปรับปรุงการเชื่อมต่อวงจรใช้งานที่ ชุมสายรัตนวาปี , ชุมสายหนองคาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไลค์อิง กรุ๊ป จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/15042563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:48
จ้างเหมาติดตั้ง CPE และซ่อม Base Winet เมย 63     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/14042563       ลงประกาศ 8 เม.ย.2563 15:47
จ้างเหมารื้อถอนอุปกรณ์ CPE Winet มีค 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.สุเทพเทเลคอม  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020