ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/02/007/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 17:50
จัดซื้อ NOTEBOOK COMPUTER TYPE 1 จำนวน 2 ST. เพื่อใช้งานภายใน บภก.1.2(กจ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ไอที ไลฟ์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/02/006/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 17:48
จัดซื้อ PERSONAL COMPUTER TYPE 1 จำนวน 5 ST. เพื่อใช้งานภายใน บภก.1.2(กจ.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้าน ไอที ไลฟ์  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.63-196       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 17:02
ซื้อเคเบิลไทร๋ขนาด 4 นิ้ว สีดำ จำนวน 22 ถุง(ถุง 100 เส้น) ใช้งานกิจกรรมมดใจดี ทีโอทีรักคุณ พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ถาวรเทรดดิ้งอีเลคทริค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./047/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:51
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2563 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ข.) จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/005-2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:46
จ้างเหมาแขวนข่ายสาย ชุมสายบ้านหมอ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ เอส เทเลโฟน จำกัด  

 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สบ.)/004-2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:44
ซื้อสาย OFC 24F(ARSS) จำนวน 24,000 เมตร @ 19.90     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟู่ทง กรุ๊ป เทคโนโลยีการสื่อสาร (ประเทศไทย)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (รย.)/ 6/63       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:20
ซื้อ Onu ZTE รุ่น ZXHN-F612 OFTK=100 ตัว, Wireless AC1200 Dualband Router ยี่ห้อ Dlink รุ่น Dir1251=100 ตัว,Onu ZTE รุ่น ZXA10-F822-8V NGE =1 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จก.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ท.002/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:16
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟินิกซ์ เอส แอนด์ ซี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 711/ท.001/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:12
จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 043     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย มารวยสกลนครเซฟตี้การ์ด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/024/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:10
งานจ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสาย OFC บ้านสันป่าสัก ม.5 และบ้านวังมน ม.4 ต.แม่ตืน อ.ลี้ เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx ตามแผนงานปี 2562     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.2 (อต.)/81       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:07
งานจัดซื้อเครื่องมือช่าง (หมวด 12) ตามแผนงาน งบประมาณ 2563       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./9       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:05
จ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์ เพื่อให้บริการแก่สำนักงานธนานุเคราะห์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/182/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:03
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายและบริการอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.2 จำนวน 28,000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/178/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:01
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.2.2 จำนวน 18,000 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็น.เทเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/175/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 16:00
งานจ้างเหมาติดตั้งวงจร Fiber 2U (FTTx) พร้อมอุปกรณ์ในพื้นที่ บบน.2.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 712/ป.001/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:45
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานีโทรคมนาคม จำนวน 29 คน ในพื้นที่ ภน.1.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ.เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/583       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:32
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านศิริวรรณการไฟฟ้า  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ธกน./65       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:19
จ้างเหมาปฏิบัติงานบริหารธุรกิจ จำนวน 4 คน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ธกน./64       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:15
งานจ้างการเจาะตลาด SMEs ด้วยเลขหมายมงคลทางธุรกิจ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นิชกะ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0043/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:05
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดงในพื้นที่ บบน.2.3.3 จำนวน 21,250 เลขหมาย       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ปสท./323 ลว. 20 กพ. 63       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโยกย้ายเสา (Pole) ของเดิมไปติดตั้งใหม่ที่ Site ธารทองวิลล่า พร้อมทั้งรื้อถอนเสา (Guy Mast) Site ภูเก็ตวิลล่าไปเก็บที่ ชส.นครศรีธรรมราช     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท นันทิพัฒน์วัฒนกิจ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฒ./ 8       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 15:02
งานเช่าอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) เพื่อให้บริการแก่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.1 (จบ.)/83/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 14:49
จัดซื้อ Yeaster Analog Voit Gateway 4 FXS     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แพลนเนท ออลสตาร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/025       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 14:38
ซื้อเครื่องโทรศัพท์สำหรับโครงการGECC     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ A02/ฉ.0003/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 14:22
จ้างบำรุงรักษาระบบ SIM Management     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/32/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 13:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN และติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายวัดสันโค้ง จ. เชียงใหม่ วงเงิน 292,860.67 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท จารวี ลำพูน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/31/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 13:30
จ้างเหมาสร้างข่ายสายโครงข่าย ODN และติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ รองรับการขยายให้บริการ FTTx ชุมสายดอยเต่า จ. เชียงใหม่ วงเงิน 292,860.67 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์ เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/30/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 13:25
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 1 PC ติดตั้งใช้งาน ชุมสายดอนแก้ว วงเงิน 240,429.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/29/2563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 13:23
ซื้ออุปกรณ์ OLT ZXA10-C320- 8 GPON 10G Outdoor จำนวน 1 PC ติดตั้งใช้งาน ชส. โรงพักช้างเผือกเก่า วงเงิน 240,429.-บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Astra Communication Service Co.,Ltd  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/13022563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 13:00
ซื้อ Zyxel GS105B     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (อท.)/12022563       ลงประกาศ 21 ก.พ.2563 12:58
ซื้อ UPS และกล้อง Vstarcam งานลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020