ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/307       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 15:39
จ้างเดินสาย Lan For AP ให้กับเทศบาลนาสาร     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครศรี แซทเทิ้ลไลท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/670/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 15:35
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (นศ.)/1005       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 15:21
งานรื้อถอนสายเคเบิลทองแดงทีโอที พื้นที่ ชุมสายนครศรีฯและชุมสายเมืองทอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฟิกซ์บรอดแบนด์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง FTTx โครงการพนาสินเพลส พื้นที่ บบน.2.1.1 200 พอร์ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีวีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.2/674/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:48
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณ๊วงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เม.ย-มิ.ย.63)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/554/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานเสริมระดับขอบบ่อ PB#JUF-11,13 บริเวณกรมการขนส่งทางบก ถึง ธ.กสิกรไทย สาขาพหลโยธิน ตั้งแต่ ซ.พหลโยธิน8-18 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พอฒ.1/ป.63-09       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/545/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC เส้นทาง ชส.พหลโยะิน บริเวณตู้ CAB#003 PYT ซ.พหลโยธิน8,สายลม3 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บีแอนด์เอ็นโซเชียลเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/544-2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC บริเวณ ซ.ศรีย่าน 3 ถ.พิชัย ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อัคนีภูมี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/543/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC บริเวณ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาบิ๊กซีสะพานควาย บริเวณวิทยาเขตเทเวศร์ ถ.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อัคนีภูมี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/542/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC เส้นทาง ชส.พหลโยธิน บริเวณตู้ OFCCC#014 PYT ชส.กรุงเกษม ถึงตู้ ODP#001-005 ซ.สมคิด ซ.พหลโยธิน 14 ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อัคนีภูมี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/541/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC เส้นทาง ชส.พหลโยธิน ให้แก่ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ถ.พหลโยธิน ชส.พหลโยะิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อัคนีภูมี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/540/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC เส้นทาง ชส.สามเสน ให้แก่อาคารกรมศิลปากร ถ.ราชวิถี ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ฉบ.)/22/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:34
ซื้ออุปกรณ์ ONU –ZXHN-F680 จำนวน 37 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตร้าคอมมิวนิเคชัน เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/539/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายเคเบิล OFC เส้นทาง ชส.กรุงเกษม ให้แก่ ชส.สวนจิตรลดา ถ.พระราม 5 ในพื้นที่ ตบน.1.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ฉบ.)/21/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:29
ซื้ออุปกรณ์ WIRELESS ROUTER A7000R จำนวน 100 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทเลเจ้นท์ เทคโนโลยี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.2/7/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:19
ขายพร้อมรื้อถอนสินทรัพย์ถาวร ชำรุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ล้าสมัย หมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 720 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 20 ก.ค. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 1059/7 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.1/663       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 14:18
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผ้าหมึก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทพาวเวอร์พิก จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.2/490.01 ลว.2 ก.ค.63       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 13:53
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ คพค./       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 13:17
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประขำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 2563)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/016/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 12:49
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA จำนวน 60 ST.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0065/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 12:35
จ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 Lot 3 เส้นทาง ถ.โพธิ์กลางถ.สุรางค์ยาตร์ ถ.มุขมนตรี ถ.บัวรอง ถ.โยธา และ ถ.เทศบาล ชส.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้าเอ็มซีเอ็ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/07/0004/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:46
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE ONU ZXHN-F670L จำนวน 100 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/07/0003/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:43
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE ONU ZXHN-F670L จำนวน 200 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/07/0002/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:41
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE ONU ZXHN-F670L จำนวน 200 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/07/0001/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:34
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ZTE ONU ZXHN-F670L + Wireless AC1200 DIR1251 เลขที่คำขอ 20310,20313     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ นบบ./009/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:34
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./055/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 11:07
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายอุปกรณ์สถานีฐานระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ สถานที่คลังพัสดุงามวงศ์วาน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โอ.เอ.เอฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/032/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 10:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ซื้ออุปกรณ์ Router ยี่ห้อ TOTOLink รุ่น A3002RU.V2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/031/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 10:54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท ONU For FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไอเซอร์วิสส์แอนด์ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (พบ.)/030/2563       ลงประกาศ 2 ก.ค.2563 10:49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสินค้าประเภท Dual Band Wireless LAN Router     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020