ข่าวประชาสัมพันธ์

  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/12/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์สื่อสารข้อมูล จำนวนว 11 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/11/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างประเภทอื่นที่ไม่ใช่ช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกที่ 1 จำนวนว 21 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/10/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกที่ 2 จำนวนว 26 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ชม.)/9/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างบรอดแบนด์ ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้าฯ สาขาสันกำแพง จำนวนว 6 อัตรา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (พย.)/002       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:03
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ICT SOLUTION ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มัลติซิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวอร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภก.3.2 (พย.)/002       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 17:01
จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต ระบบ ICT SOLUTION ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./018/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:53
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินและบ่อพัก โครงการนำสายเคเบิลอากาศลงดิน เส้นทางหน้าสถานีรถไฟจอมเทียน ถ.ห้วยใหญ่ทั้ง 2 ฝั่ง ชส.ห้วยใหญ่ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก (ภก.3)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./017/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:52
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน (ช่วงที่2) บริเวณตั้งแต่แยกทางเข้าสำนักงานขนส่ง-สี่แยกพญานาค โรงพยาบาลหนองคาย 2 จ.หนองคายของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภน.2)
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/005/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:51
ซื้อ TP-Link EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band ให้ศูนย์ฯ พุนพิน จำนวน 100 ชุด , บ้านนาสาร 100 ชุด , ไชยา 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ นพค./016/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:51
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ของส่วนงานในส่วนกลาง (ข.)
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./015/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:50
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหา งานจ้างเหมาติดตั้งระบบการกำลังและเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องปฏิบัติการระบบ VAS พร้อมงานรื้อถอน ที่ ชส.กรุงเกษม ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.)
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/004/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:50
ซื้อ TP-Link EC230-G1 AC1350 Wireless Dual Band ให้ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี จำนวน 150 ชุด , เวียงสระ จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/003/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:48
ซื้อ AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router.(A3002RU-V2) ให้ศูนย์ฯ บ้านตาขุน จำนวน 108 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:47
ซื้อ F612 GPON OUN CPE , 2GE , 1FXS ให้ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี 150 ชุด , เวียงสระ จำนวน 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
เลขที่ นพค./014/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:47
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ปี 2561 ของส่วนงานในส่วนกลาง (ฐ.) จำนวน 3 แผน
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ขบน.3.2/63       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:46
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิงประจำส่วนงาน ขบน.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:45
ซื้อ F612 GPON OUN CPE , 2GE , 1FXS ให้ศูนย์ฯ พุนพิน จำนวน 100 ชุด ,บ้านนาสาร จำนวน 100 ชุด , ไชยา 100 ชุด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (นว.)/jan02       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:38
จัดซื้ออุปกรณ์รองรับการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อมแซม และตรวจแก้บริการ Broadband(FTTx)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ็น เทเลคอม อีควิปเมนท์  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:07
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ป.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 16:04
งานจ้างบริการสำหรับห้องประชุม ทีโอที สำนักงานใหญ่ จำนวน 33 คน       
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563
เลขที่ จพค./180       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 15:32
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รหัสเผยแพร่แผนฯ ของ e-GP E63010025003  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0092/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 15:25
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์สื่อสัญญาณวิทยุไมโครเวฟ ยี่ห้อ CERAGON จำนวน 2 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมซิส เน็ทเวิร์ค  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0049/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 15:06
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์ชุมสาย จำนวน 5 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ.เอ็น.เอส เจเนอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดีน่าเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:45
ซื้อกระดาษม้วนน้ำหนัก 80 แกรม แบบที่ 1 จำนวน1,350 ม้วน (บมจ. ทีโอที) วันปิดรับข้อคิดเห็น 29 ม.ค. 2563   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น (0)
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/001/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:06
จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่อาคารและพื้นที่โดยรอบที่โดยรอบที่ทำการของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนง./005/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์จำนวน 10 รายการ ของส่วนนโยบายและแผนงานงบประมาณ (ผกง.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อุดมภัณฑ์ ศูนย์เครื่องเขียน จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0003/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:04
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.3 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ B02/ฉ.0002/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 14:02
งานจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านช่าง โดยหวังผลสำเร็จของงาน (Out task) ส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 3.2.2 จำนวน 3 งาน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พฐฒ.2/398       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน สำหรับโครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ปีงบประมาณ 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.2 (อด.)/17/2563       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:39
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK 200 ST. เป็นเงิน 402320 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แอสตราคอมมิวนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ฺB02/ฉ.0165/2562       ลงประกาศ 24 ม.ค.2563 13:12
งานจ้างเหมาก่อสร้างท่อร้อยสายฯ และบ่อพัก โครงการระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง เส้นทาง ถ.วิทยุ ตั้งแต่แยก ถ.พระราม 4 – แยกสารสิน และแยกสารสิน ถ.เพลินจิต ชส.เพลินจิต     ผู้ได้รับการคัดเลือก กลุ่มร่วมค้า สุพรรณ แอนด์ เฟอร์รีเทค  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2019