ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/838-2563       ลงประกาศ 19 ก.ย.2563 11:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตรวจแก้หาเหตุเสียเคเบิล OFC 12F โครงการ GIN โครงการบ้านสามหลัง อาคารอนุรักษ์พันธืูพืช วังสวนจิตรลดา ชส.สวนจิตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/837/2563       ลงประกาศ 19 ก.ย.2563 11:20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตรวจแก้หาเหตุเสียวงจร LLI-VPN บริเวณชั้น 2 อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม ถ.ราชดำเนินนอก ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/836/2563       ลงประกาศ 19 ก.ย.2563 11:19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานตัดถ่ายย้ายเคเบิล OFC 24F บริเวณภายในกรมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ถ.ทหาร ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/175/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:39
งานจัดซื้ออุปกรณ์ 10GBASE-LR SFP Module , 10GBASE-ZR SFP Module ชุมสายแม่ฮ่องสอน ตามใบสั่งงานเลขที่ C63WBD000016     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/174/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:38
งานจัดซื้ออุปกรณ์ 10GBASE-LR SFP Module , 10GBASE-ZR SFP Module ชุมสายแม่สะเรียง ตามใบสั่งงานเลขที่ C63WBD000017     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/173/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:37
งานจัดซื้ออุปกรณ์ 10GBASE-LR SFP Module , 10GBASE-ZR SFP Module ชุมสายปาย ตามใบสั่งงานเลขที่ C63WBD000018     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/172/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:36
งานจัดซื้ออุปกรณ์ SDP AERIAL IN-LINE WITH SPLITTER 1:8 ตามใบสั่งงานเลขที่ C63WBD000027     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอส.เจ.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/171/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:35
งานจัดซื้อกล้อง IP-Camera imou ยี่ห้อ DAHUA รุ่น A22EP-imou พร้อม Micro SD Card 16GB ศูนย์บริการลูกค้าปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็มนาว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (มส.)/170/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:33
งานจัดซื้อ Wireless Router AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router “TOTOLINK A3002RU-V2 MUMIMO” ศูนย์บริการลูกค้าสาขาปาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/027/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 16:14
จ้างเหมาติดตั้ง TOT Fiber2U(FTTx) เพื่อตัดถ่ายเลขหมาย TRUE เดิม พื้นที่ บบน.2.1.2 จำนวน 300 Ports     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็ม ซี ที เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/129/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:54
จัดซื้ออุปกรณ์ EC230-G1 จำนวน 50 ตัว ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาหลังสวน เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/128/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:53
จัดซื้อกล้อง IP Camera รุ่น Tapo C200 จำนวน 50 ตัว ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/127/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:49
จัดซื้ออุปกรณ์ NR3661 ให้กับศูนย์บริการลูกค้าฯ ในพื้นที่ บภก.2.2(ชพ.) เพื่อใช้แก้ปัญหาเรื่องสัญญาณของบริการWi-net     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/126/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:48
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F680 จำนวน 170 ตัว ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/125/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:46
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU ZXHN-F670L จำนวน 150 ตัว ของ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/11/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:22
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 247,901 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 145,891 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 28 ก.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 บมจ.ทีโอที ชั้่น 1 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.1/044       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อATA จำนวน 15 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.บิง คอมมิวนิเคชั่นส์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.095/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:11
ซื้อแบตสว่านไร้สาย สำหรับงานตรวจแก้และบำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่ บบน.3.3.1_ตบบน.3.3.1(2)_บบน.3.3.1/263.02     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเชาวลิต อมฤตย์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.094/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:07
ซื้อบันไดไม้ไผ่ 11 ขั้น สำหรับงานตรวจแก้และบำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์ เพื่อให้บริการลูกค้าในพื้นที่ บบน.3.3.1_ตบบน.3.3.1(2)_ปบบน.3.3.1/255.02     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านไผ่ต่อเงิน  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พสน.23/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:04
ขายสินทรัพย์ถาวรที่ชำรุดและไม่ใช้งาน 6 รายการ กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ณ ศูนย์จำหน่ายพัสดุ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เลขที่ 58/2 ซ.แจ้งวัฒนะ 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ 200/ป.0019/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 15:00
จ้างจัดทำระบบ Robotic Process Automation (RPA)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บสก./010/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:54
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาและทคำวามสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมอะไหล่)อาคารต่างๆ ภายในสถาบันวิชาการ ทีโอที จำนวน 479 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนส เทอรัซโซ่ กรุ๊ป  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2.1/011       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:46
ประกาศผู้ชนะค่าจ้างทำใบปลิวจำนวน 28,000 ใบ เป็นเงิน 13,500.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 945.- บาท รวมเป็นเงิน 14,445.- บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัทนายทำถูก จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/94/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:34
จ้างเหมาติดตั้ง FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นแอนด์เอ็น ไพบูลย์  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.3/11/2562       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:32
ขายซากสาย Drop Wire ความยาว 2,089,895 เมตร น้ำหนักรวมประมาณ 95,132 กิโลกรัม ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยอง กำหนดขายทอดตลาด 29 ก.ย. 2563    ส่วนพัสดภาคตะวันออก ชั้น 6 เลขที่ 77/5 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/93/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:28
ซื้อ DROP OPTIC PATCHCORD และ SPAND CLAMP TYPE J     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิตุภูมิ ออปติคอล ไฟเบอร์ อีควิปเม้นท์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/92/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:24
จัดซื้อ Wireless Router W240,LTE Indoor,4G เพื่อให้บริการสาขาอินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/91/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:21
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาสายกระจายและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 พื้นที่อินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธรรมเจือจิตร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/90/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:18
จัดซื้อ Wireless Router รุ่น DIR - 878 AC1900 จำนวน 180 ST. พื้นที่อโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ เบลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/89/2563       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:15
จัดซื้อ ATA Dinstar ของศูนย์บริการฯสาขาอินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.2.3/206       ลงประกาศ 18 ก.ย.2563 14:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาห้องเก็บของชั้น 1 ของส่วนงาน บบน.2.3.1     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริาัท ฮับ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020