ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/789/2563       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 15:56
จ้างเหมารื้อถอนสายเคเบิลทองแดงที่ไม่ใช้งาน ของ TOT และ TT&T จำนวน 2 ชุมสาย 1.ชุมสายคูหาสวรรค์ 2.ชุมสายควนขนุน รวม 453 เมตร     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.วุทธิยา รุ่งเรืองกิจ  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160027235/2563 ลว. 6 มีนาคม 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 15:11
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN/OFC รองรับการให้บริการ FTTx พื้นที่ บน.2.1
ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 82 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 10:46
ประกาศผู้ชนะงานซื้อWIFI SOLUTIONให้บริการห้องประชุม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท NEXTECH ASIA จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (กพ.)/       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 10:42
ประกาศผู้ชนะงานซื้ออุปกรณ์ตัดถ่ายเลขหมายPSTN เครือข่ายอินเตอร์เน็ต     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย)จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/788/2563       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 10:31
งานเช่ารถเก๋ง จำนวน 1 คัน รองรับงานขายและประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มิถุนายน 2564     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/787/2563       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 10:21
ค่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ต จำนวน 6 โรงเรียน 9 วงจร จำนวน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563- 30 กันยายน 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/01203       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:34
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการเสนอราคางานจ้างยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่่     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายเชาวฤทธิ์ ส่างกวาง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/01202       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:32
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการเสนอราคางานจ้างเหมาทำระบบ Lan งาน Solution ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านเอสซี คอนเนคท์ โดยนายศุภชัย ชัยนนถี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/01201       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:32
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้ง FTTX ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดแพร่่     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทเทิน วิว  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภน.1.2/7       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวาคม 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/001/2564       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:16
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (สฎ.)/001/2564       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 09:09
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000.00 บาท ประจำไตรมาส 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามเอกสารแนบ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/04_63       ลงประกาศ 19 ม.ค.2564 08:45
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ประจำไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.2.1 (อบ.)/104/2563       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 16:32
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา กรณีวงเงินการจัดหาครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท ไครมาส 4 เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563   
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A02/3160027888/2563 ลว. 30 ต.ค. 63  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 15:51
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ EPC และ PCRF โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
แก้ไขสถานที่ตามสัญญา        
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ A02/3160021647/2562 ลว. 9 เม.ย. 62  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 15:07
จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อให้บริการ WiNet LTE ยี่ห้อ AirSpan จำนวน 1 ระบบ
แก้ไขวงเงิน แก้ไขชนิดวัสดุ แก้ไขสถานที่ตามสัญญา ขยายระยะเวลาส่งมอบงาน       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.1.1 (พจ.)/64001       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 14:37
ซื้อ ONU ZXHN-F612-OFTK จำนวน 100 ตัว และ ONU ZXHN-F680-OFTK จำนวน 100 ตัว       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/8       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 14:23
จัดซื้อ ONU F612V/680     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.1.1 (พจ.)/7       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 14:22
จัดซื้อ DROP WIRE OFC2F     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์ ออพติค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.64-0011       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 09:38
จ้างเดินสาย LAN พร้อมร้อยท่ออุปกรณ์ให้ักับลูกค้า โรงเรียนสงวนหญิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก มาโนชเทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.64-0010       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 09:36
ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik, Access Point, UPS, Ac Power สำหรับรองรับการปรับเปลี่ยนบริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางงาม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.64-0009       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 09:34
ซื้ออุปกรณ์ Mikrotik, Switch, Access Point, UPS สำหรับรองรับการปรับเปลี่ยนบริการอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เซอร์วิสมายด์แอนด์ซัพพลาย จำกััด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.2 (กจ.)/01/0001/2564       ลงประกาศ 18 ม.ค.2564 08:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดระเบียบสายสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ อ.ท่ามะกา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.วี.ที.เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศแก้ไขสัญญา 
เลขที่ B02/3160027408/2563 ลว. 20 เมษายน 2563  (ครั้งที่ 1)       ลงประกาศ 17 ม.ค.2564 14:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสายเคเบิล OFC เพื่อเป็น UPLINK MSAN และตัดถ่ายเลขหมายทองแดง รองรับแผนงานรื้อย้ายพื้นที่ชุมสายโทรศัพท์เพลินจิต พื้นที่ บน.3.2 (เฟส 2)
เพิ่ม/ลดปริมาณเนื้องาน ขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไปอีก 67 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญาเดิม       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบภน.1.1 (นว.)พร/022       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:56
ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง   
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/5/2564       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:35
จัดซื้ออุปกรณ์ WiFi Router A622T จำนวน 100 ตัว ของศูนย์บริการลูกค้า สาขาท่าแซะ เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เดลต้าเวฟ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภก.2.2 (ชพ.)/4/2564       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:33
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU GPO-5400WS จำนวน 30 ตัว ของศูนย์บริการลูกค้า สาขาท่าแซะ เพื่อใช้ในการให้บริการ FTTx.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เจนเนซิส ไฮเทค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/786/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:33
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ บริเวณปากซอยทางเข้าชุมสายตะโหมด     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/847/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:28
จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตรวจซ่อมเหตุเสีย และบำรุงรักษาอุปกรณ์การกำลังฯในพื้นที่ส่วนบริการลูกค้าพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/846/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:25
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ งานรื้อสายเคเบิลโทรศัพท์คืน บมจ.ทีโอที ช่วงบริเวณชุมสายท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/845/2563       ลงประกาศ 15 ม.ค.2564 16:24
จ้างเหมาปรับปรุงสายเคเบิลโทรศัพท์ งานรื้อสายเคเบิลโทรศัพท์คืน บมจ.ทีโอที ช่วงบริเวณชุมสายท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ตะวันนาเทเลคอมแอนด์เซอร์วิสเซส  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ2
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@nt.ntplc.co.th


CopyLeft @2018-2021