ข่าวประชาสัมพันธ์

  การยื่นเอกสารกับส่วนมาตรฐานราคากลางและทะเบียนผู้ค้า
  ทีโอที งดรับของขวัญ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554

หน้าหลัก

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.3.2 (ชบ.)/63/11/003       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:53
จัดซื้ออุปกรณ์ VOIP Gateway 1E1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อตัดถ่ายเลขหมายPRI ให้ลูกค้า     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ บภน.3.1 (ลพ.)/098/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:20
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ชุมชนจามเทวี, มหาวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชท.0016/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:19
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 15 แห่ง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีเอสพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/146/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:18
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับแผนงาน Recplace ชุมสาย SPC ชุมชนจามเทวี, มหาวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.ธนสรรค์เทลเลโฟน  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0151/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:02
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.3.3.3 จำนวน 26,916 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0152/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 16:00
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.3.3.2 จำนวน 24,095 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0147/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 15:58
จ้างเหมาบำรุงรักษาเลขหมายผ่านโครงข่ายคู่สายทองแดง ในพื้นที่ บบน.3.3.1 จำนวน 20,851 เลขหมาย     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็มดับบลิว แมเนจเม้นท์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/196       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 15:31
จ้างงานปรับปรุงข่ายสาย ชุมสายปากช่อง ถึง ชุมสายบ้านนา link 800k ชส.ปาช่อง-ชส.บ้านนาเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของถนนหมายเลข 2090 (ถ.ธนะรัช)     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธิน เทเลคอม  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภก.2/20/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 15:20
ขายซากสายเคเบิลทองแดง ความยาว 174,803.00 เมตร (น้ำหนักรวมประมาณ 107,553.00 กก.) กำหนดขายทอดตลาด 30 พ.ย. 2563    ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารคลังพัสดุ(สุราษฎร์ธานี) บมจ.ทีโอที ชั้่น 2 เลขที่ 46/3 หมู่ 4 ถ.ธราธิบดี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1304       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:25
งานเช่าใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางสถานีไฟฟ้าขนอม – สถานีไฟฟ้า เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มค.64 ถึง 31 ธค.64       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ กคบ./21       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:22
ประกาศผู้ชนะจ้างงานจ้างบริการวงจรระหว่างประเทศ IPLC ระดับความเร็ว 5 Mbps เส้นทาง ชายแดนไทย-ลาว (หนองคาย) ถึง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเวียงจันทน์ เพื่อให้บริการแก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ETL Company Limited.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/40/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FTTx เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหมู่บ้านสวนริมคลอง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.2/39/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงพร้อมอุปกรณ์ สร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้ว พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ FTTx เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าหมู่บ้านเพชรลดา     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสซ./ช.0009/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:14
ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ ใบแจ้งค่าใช้บริการความเร็วสูง ยี่ห้อ Oce’ รุ่น Vario Stream 7400 (Twin) จำนวน 9 รายการ       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พภก.2/1305       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:14
งานเช่าใช้เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เส้นทางเกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน (Sea Joint บ้านแม่น้ำ – Sea Joint เกาะพะงัน ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.64 ถึง วันที่ 1 มี.ค 65       
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ พสฐ./ชฉ.0137/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:13
จ้างบำรุงรักษา Optical Fiber เส้นทางสงขลา – ปากบารา       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/753/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:11
จัดซื้อแบตเตอรี่สตาร์ทเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 150AH จำนวน 2 ลูก ชุมสายกงหรา (R) และซื้อน้ำกลั่นแบตเตอรี่ 30 ลัง ชุมสายพัทลุง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ร้านแรงดี คาร์ แบตเตอรี่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พกก./047/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:09
ซื้อยาลดความดัน (manidipine hydrochloride 20 mg tablet, 1 tablet) จำนวน 1,000 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (พท.)/752/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:09
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงาน ติดตั้งบริการ TOT Fiber 2U ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.1/ซ.124/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 14:07
ซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงศูนย์บริการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยกระดับศูนย์บริการ ทีโอที ให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) _ปบบน.3.3.1/300     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ สบภน.1.2 (นม.)/195       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 13:52
ซื้อ ONU ZXHN-F670L-OFTK ยี่ห้อ ZTE จำนวน 200 ST     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ B02/ฉ.0162/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 13:33
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ของส่วนปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./806       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:57
ประกาศผู้ชนะการจัดหาซื้อหมอนนวดไฟฟ้า ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท สำหรับจำหน่าย / ใช้ในกิจกรรม โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอดี แอดวานซ์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ภสล./805       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:55
ประกาศผลผู้ชนะการจัดหา ซื้อกระเป๋าพับ ตราสัญลักษณ์องค์กร/บริษัท สำหรับจำหน่าย/ใช้ในกิจกรรม โดยวิธีตกลงราคา     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท Narai Intertrade Co.,Ltd.  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1113-63       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้กับวังศุโขทัย-อาคาร2,อาคารโรงอาหาร,จุดติดตั้งอุปกรณ์ พระตำหนักสิรินภาลัย,ป้อม191,อาคาร4 ชั้น1-4 ภายในพระราชวังศุโขทัย ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอพีเอ็นพี เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้แก่โครงการ สพฐ.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย,โรงเรียนอนุบาลสามเสน ชส.พหลโยธิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอพีเอ็นพี เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1111/2563       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้แก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนินกลาง ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.เอพีเอ็นพี เทคโนโลยี  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1110-63       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้แก่ โครงการ สพฐ.โรงเรียนราชวินิตประถม,โรงเรียนราชวินิตมัธยม,โรงเรียนมกุฏกษัตริย์,โรงเรียนสตรีวิทย์ ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1109-63       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้แก่ แฟลตสวัสดิการทหารบก ถ.เทอดดำริห์ ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1108-63       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้แก่ สนง.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหอประชุมสภากระทรวงศึกษาธิการ ถ.นครราชสีมา ชส.กรุงเกษฒ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/1107-63       ลงประกาศ 23 พ.ย.2563 11:29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ตอนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 เพื่อใช้ในงานขยายเคเบิล OFC ให้กับ CAB#082 SMSถ.พิชัย ชส.สามเสน และ CAB#139KKM ถ.นครสวรรค์ ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th


CopyLeft @2018-2020