บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
711/ท.002/2563 ลงประกาศ  14 ม.ค.2563 
งาน  จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 15 คน ในพื้นที่ 045    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799
วันปิดรับข้อคิดเห็น   17 ม.ค.2563
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0