บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/ ลงประกาศ  13 ธ.ค.2562 
งาน  งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.1.2    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
วันปิดรับข้อคิดเห็น   18 ธ.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0