บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/วภก.1/cable-5/2562 ลงประกาศ  9 ธ.ค.2562 
งาน  ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
วันปิดรับข้อคิดเห็น   12 ธ.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0