บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 200/ป.0016/2562 ลงประกาศ  21 พ.ย.2562 
 งาน   งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน    รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   26 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0