บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
200/ป.0016/2562 ลงประกาศ  21 พ.ย.2562 
งาน  งานจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในบริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 20 คน    รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   hataya@tot.co.th /โทร. 0-2574-8683
วันปิดรับข้อคิดเห็น   26 พ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0