บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/711/ท.010/2562 ลงประกาศ  12 พ.ย.2562 
 งาน   ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 9,450,000 เมตร (คลังพัสดุขอนแก่น)    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   15 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0