บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/711/ท.010/2562 ลงประกาศ  12 พ.ย.2562 
งาน  ซื้อ OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 9,450,000 เมตร (คลังพัสดุขอนแก่น)    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
วันปิดรับข้อคิดเห็น   15 พ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0