บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/พสฐ./ชท.0044/2562 ลงประกาศ  11 พ.ย.2562 
งาน  จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 แห่ง ที่ จ.พิษณุโลก จ.ขอนแก่น และ จ.นครราชสีมา พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศของเดิม    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   paitochi@tot.co.th /โทร. 0-2505-2858
วันปิดรับข้อคิดเห็น   14 พ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0