บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 200/ท.0006/2562 ลงประกาศ  7 พ.ย.2562 
 งาน   งานจ้างติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง    รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   siriluck@tot.co.th /โทร. 0-2505-2874
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   12 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0