บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/ภก.3.1/469 ลงประกาศ  6 พ.ย.2562 
 งาน   จัดซื้อสายเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 4 รายการ    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   11 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0