บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/ภก.3.1/469 ลงประกาศ  6 พ.ย.2562 
งาน  จัดซื้อสายเคเบิลชนิดใยแก้ว จำนวน 4 รายการ    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998
วันปิดรับข้อคิดเห็น   11 พ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0