บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
711/ท.009/2562 ลงประกาศ  6 พ.ย.2562 
งาน  จ้างบริการดูแลอาคารสถานีโทรคมนาคม จำนวน 26 คน ในพื้นที่ 042 (จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร และ นครพนม)    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799
วันปิดรับข้อคิดเห็น   11 พ.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0