บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/วภก.1/cable-5/2562 ลงประกาศ  1 พ.ย.2562 
 งาน   ซื้อเคเบิลชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 5 รายการ    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   6 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0