บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 200/ท.0005/2562 ลงประกาศ  1 พ.ย.2562 
 งาน   จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทางหลัก ภาคใต้ จำนวน 4 เส้นทาง    รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 พ.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0