บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
200/ป.0013/2562 ลงประกาศ  24 ต.ค.2562 
งาน  ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้งาน Windows Client Access License    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   namthip.k@tot.co.th /โทร. 0-2505-2866
วันปิดรับข้อคิดเห็น   29 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0