บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/717/ป.0006/62 ลงประกาศ  15 ต.ค.2562 
 งาน   จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบชุมสายโทรศัพท์/สถานีโทรคมนาคม ส่วนงานในสังกัด ภน.3.2 จำนวน 34 คน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   18 ต.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   1