บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/717/ป.0005/62 ลงประกาศ  15 ต.ค.2562 
 งาน   จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก)และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   18 ต.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0