บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/717/ป.0005/62 ลงประกาศ  15 ต.ค.2562 
งาน  จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สิน และพื้นที่โดยรอบที่ทำการ ภน.3.2 และส่วนงานในสังกัด ภน.3.2,ศูนย์บริการสอบถามที่3(พิษณุโลก)และคลังพัสดุพิษณุโลก จำนวน 84 คน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5396-3642
วันปิดรับข้อคิดเห็น   18 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0