บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
200/ป.0008/2562 ลงประกาศ  4 ต.ค.2562 
งาน  ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อร่วมประจำปีงบประมาณ 2561    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   nittayal@tot.co.th /โทร. 0-2505-6993
วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0