บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/วภก.1/DW-3/2562 ลงประกาศ  4 ต.ค.2562 
งาน  จัดซื้อสายชนิดใยแก้วนำแสง (DROP WIRE) จำนวน 3 รายการ ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคกลาง    รายละเอียด      รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2843
วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0