บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/B02/ป.0006/2562 ลงประกาศ  4 ต.ค.2562 
 งาน   จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 14 แห่ง 21 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2(ปรับปรุง)    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   thipah@tot.co.th /โทร. 0-2575-5818
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 ต.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0