บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/717/ป.0002/2562 ลงประกาศ  2 ต.ค.2562 
งาน  จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารทรัพย์สินและพื้นที่โดยรอบที่ทำการ และส่วนงานในสังกัด ภน.3,ที่ทำการและส่วนงานในสังกัด ภน.3.1 จำนวน 90 คน    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369
วันปิดรับข้อคิดเห็น   7 ต.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0