บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/ ลงประกาศ  19 ก.ย.2562 
งาน  งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFCเพื่อให้บริการ FTTx จำนวน 5 แห่ง (บภก.3.1 (ปจ.))    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998
วันปิดรับข้อคิดเห็น   23 ก.ย.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0