บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/711/ท.005/2562 ลงประกาศ  28 พ.ค.2562 
 งาน   ซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 7 รายการ    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   31 พ.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0