บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
ประกาศร่างTOR เลขที่ 
TOR/711/ท.005/2562 ลงประกาศ  28 พ.ค.2562 
งาน  ซื้อสายเคเบิลใยแก้ว จำนวน 7 รายการ    รายละเอียด  
ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
วันปิดรับข้อคิดเห็น   31 พ.ค.2562
จำนวนคำถาม/ข้อคิดเห็น   0