บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 200/ป.0003/2562 ลงประกาศ  8 พ.ค.2562 
 งาน   งานจ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 5 คัน (5 เส้นทาง) (จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง)    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   thubthim@tot.co.th /โทร. 0-2574-9909
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   14 พ.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0