บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/B02/ป.0004/2562 ลงประกาศ  29 เม.ย.2562 
 งาน   จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   2 พ.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0