บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/712/ท.004/2562 ลงประกาศ  26 เม.ย.2562 
 งาน   จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพในพื้นที่ ภน.1.2 จำนวน 8 แห่ง 18 เครื่อง    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   2 พ.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0