บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/9/2562 ลงประกาศ  3 เม.ย.2562 
 งาน   ซื้อสาย S.M. OPTICAL FIBER CABLE (ADSS) จำนวน 808,000 เมตร และS.M. OPTICAL FIBER CABLE (ARSS) จำนวน 580,000 เมตร รองรับการให้บริการลูกค้าในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   9 เม.ย.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0