บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/712/ท.003/2562 ลงประกาศ  25 มี.ค.2562 
 งาน   ซื้อสายเคเบิล OPTIC DROP WIRE ROUND TYPE 1F จำนวน 3,200,000 เมตร คลังพัสดุ ภน.1 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   nuanphwo@tot.co.th /โทร. 0-4446-5346
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   28 มี.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0