บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/725/5/2562 ลงประกาศ  19 มี.ค.2562 
 งาน   เช่าใช้บริการเครื่องจีพีเอส แทรคกิ้ง (GPS Tracking) พร้อมบริหารจัดการให้กับรถยนต์กองงานตรวจแก้และบำรุงรักษาฯ ของส่วนงานภายใต้สังกัด ภก.2 จำนวน 232 คัน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   22 มี.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0