บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/B02/ท.0006/2562 ลงประกาศ  19 มี.ค.2562 
 งาน   ซื้อสาย S.M OPT.FIBER CABLE (ADSS FRP) จำนวน 5 รายการ    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   suphan@tot.co.th /โทร. 0-2505-2876
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   22 มี.ค.2562
 จำนวนข้อคิดเห็น   0