บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/733/ท.004/2561 ลงประกาศ  1 พ.ย.2561 
 งาน   จ้างเหมานิติบุคคลบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน 78 อัตรา    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   5 พ.ย.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0