บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/717/ท.0005/2561 ลงประกาศ  22 ต.ค.2561 
 งาน   ซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อใช้งานสร้างข่ายสาย ODN ไตรมาส 3 ปี 2561 ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   siriwane@tot.co.th /โทร. 0-5393-3132
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   25 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0