บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 200/ป.0026/2561 ลงประกาศ  17 ต.ค.2561 
 งาน   งานจ้างบริการบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ไม้ประดับ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 51คน    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   susidapa@tot.co.th /โทร. 0-2505-2842
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   22 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0