บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/ ลงประกาศ  12 ต.ค.2561 
 งาน   งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนขายส่งและบริหารงานขายปลีก จำนวน 3 คน    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   kittimak@tot.co.th / 02-574-8007
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   17 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0