บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/712/ท.004/2561 ลงประกาศ  3 ต.ค.2561 
 งาน   งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0