บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/ 712/ท.003/2561 ลงประกาศ  3 ต.ค.2561 
 งาน   งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   petchnar@tot.co.th /โทร. 0-4446-5347
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0