บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/200/ท.0002/2561 ลงประกาศ  3 ต.ค.2561 
 งาน   จัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 160 เครื่อง    รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   wanchale@tot.co.th /โทร. 0-2505-2836
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   8 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0