บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
 ประกาศร่างTOR เลขที่ 
 TOR/711/ท.016/2561 ลงประกาศ  2 ต.ค.2561 
 งาน   จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 15 แห่ง จังหวัดขอนแก่น    รายละเอียด      รายละเอียด  
 ติดต่อสอบถาม   napapo@tot.co.th /โทร. 0-4324-6562
 วันปิดรับข้อคิดเห็น   5 ต.ค.2561
 จำนวนข้อคิดเห็น   0